Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 19-02-2021 08:47

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Śliwonik
Miejsce urodzenia: Skórka
Data urodzenia: 21-02-1947
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. „kolportażu nielegalnych wydawnictw w kraju”. Materiały dotyczące Kazimierza Śliwonika wyłączono do Kwestionariusza Ewidencyjnego o krypt. „Migacz”. Mat. o sygn. 629/II brak. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo zostało wszczęte, gdyż „w dniach 25 i 26 sierpnia 1983 r. ujawniono na terenie Piły ulotki firmowane przez RKW NSZZ »Solidarność« - Region Piła”. Kazimierz Śliwonik był podejrzewany o to, że „10 sierpnia 1983 r. w Pile w celu rozpowszechniania przechowywał druki ulotek”. Śledztwo zakończono skierowaniem aktu oskarżenia do sądu. IPN Po 053/34 (34/III)
Akta tymczasowo aresztowanego Kazimierz Śliwonik został tymczasowo aresztowany w sprawie „rozpowszechniania ulotek zawierających fałszywe wiadomości”. Areszt uchylono 21.10.1983. IPN Po 89/213 (60271)
Akta sądowe Kazimierzowi Śliwonikowi zarzucano, iż „w okresie od kwietnia do sierpnia 1983 r. w Pile przechowywał w celu rozpowszechniania ulotki i nielegalne wydawnictwa zawierające fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL oraz nawołujące do rozruchów i niepokoju publicznego”. Dnia 28.01.1984 Sąd Rejonowy w Pile skazał K. Śliwonika na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz karę grzywny. IPN Po 74/4 (II. K. 333/83)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kazimierz Śliwonik był rozpracowywany w ramach KE dot. „wrogiej działalności w środowiskach ZSO »Polam«” w Pile. Zakończono „z powodu zaprzestania wrogiej działalności”. Materiały o sygn. 509/II zniszczono 8.1.1990 za protokołem. nr 4/90 Mat. o sygn. 509/II zniszczono 8.1.1990. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.