Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Józef
Nazwisko: Budyń
Miejsce urodzenia: Trzcianka
Data urodzenia: 10-06-1953
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Danuta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Jerzy Budyń, działał w organizacji "Akcja na Rzecz Niepodległości", SKS, a następnie NZS. Został zarejestrowany 01.04.1977 pod nr KR 18113 przez Wydział III KWMO w Krakowie do SOS krypt. "Kisiel", nr rej. KR 18055. Sprawę zakończono 18.01.1983, a materiały SOS "Kisiel" złożono w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 15842/II-gr. Akta zniszczono we wrześniu 1989. Akta o sygn. 15842/II-gr. zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta operacyjne Występuje w materiałach operacyjnych krypt. „Klon” dotyczących stanu wojennego na terenie Krakowa – dokumentacja, wykazy osób i przeszukiwań mieszkań internowanych oraz meldunki operacyjne. Akta złożono 14.04.1983 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod nr 15952/II. IPN Kr 010/12080 (15952/II)
Akta operacyjne/ akta internowanego Zatrzymany 17.12.1981. Internowany 19.12.1981 na wniosek Wydziału III KWMO w Krakowie decyzją nr 391 KWMO w Krakowie. Zwolniony z internowania 15.06.1982 na podstawie decyzji nr 137 KWMO w Krakowie. IPN Kr 076/27 (15986/II)
Akta administracyjne Jerzy Budyń występuje w aktach administracyjnych Wydziału III KWMO w Krakowie jako działacz SKS. Akta administracyjne zawierają oceny i opracowania analityczne, wykaz agentury, plan pracy, opis działań operacyjnych w "ochranianych" środowiskach. IPN Kr 056/94, t. 1-2 (142/K)
Akta internowanego Internowany 19.12.1981 na wniosek Wydziału III KWMO w Krakowie. Umieszczony w AŚ w Krakowie. Od 12.01.1982 osadzony w ośrodku odosobnienia w Rzeszowie-Załężu. Zwolniony z internowania 15.06.1982 na podstawie decyzji nr 137 o uchyleniu internowania KWMO w Krakowie. IPN Rz 52/387
Akta paszportowe Postanowienia o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do Wszystkich Krajów Świata nr Z-7238 w okresie: 15.07.1978-15.07.1980 z powodu działalności w SKS; nr Z-6855 w okresie 20.12.1981-20.12.1983. Zastrzeżenia anulowano 11.09.1985. IPN Kr 37/284345 (EAKR 284345)
.