Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Cezary Antoni
Nazwisko: Nowakowski
Miejsce urodzenia: Białystok
Data urodzenia: 07-04-1954
Imię ojca: Józef
Imię matki: Krystyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zorganizowanie przerwy w pracy w BZPB "Fasty" w Białymstoku IPN Bi 012/281 (2306/II)
Akta internowanego Internowany za podejmowanie działań przeciwko władzy i porządkowi prawnemu PRL IPN Bi 07/243 (632/III)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] założenie Zakładowego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania IPN Bi 012/370 (2490/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Dotyczy prowadzenia działalności opozycyjnej. IPN Bi 012/416 (2627/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Struktury NSZZ "Solidarność" w BZPB "Fasty" IPN Bi 012/566 (3062/II)
Akta operacyjne Akta kontrolne śledztwa w sprawie organizowania strajku w BZPB "Fasty" w Białymstoku IPN Bi 07/84 (319/III)
Akta penitencjarne Akta skazanego za organizowanie strajku w BZPB "Fasty" IPN Bi 156/411 (1271/82)
Akta operacyjne IPN Bi 009/222/2 (7443/I) (teczka pracy tajnego współpracownika ps. "Tadek")
Akta penitencjarne Teczka osobopoznawcza tymczasowo aresztowanego IPN Bi 6/56
Akta penitencjarne Akta tymczasowo aresztowanego - internowanego IPN Bi 49/23
Dokumentacja ewidencyjna Repertorium Wydz. Śledczego KWMO Białystok -sprawa dotyczy nakłaniania do strajku. IPN Bi 039/625
Dokumentacja ewidencyjna Dziennik rejestracyjny postępowań przygotowawczych osób podejrzanych 1978-86 IPN Bi 0037/25
.