Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Michał Jan
Nazwisko: Kurowski
Miejsce urodzenia: TERESIN
Data urodzenia: 14-02-1936
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Elżbieta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa obiektowa [SO] M. Kurowski został zarejestrowany w charakterze figuranta w sprawie „Lancet” w dn. 23.12.1980 pod numerem Sz 21495. Sprawa dotyczyła prawdopodobnie „operacyjnej ochrony służby zdrowia”. W dn. 11.03.1987 M. Kurowski został wyrejestrowany ze sprawy i objęty kontrolą w ramach kwestionariusza ewidencyjnego „Serce”. Materiałów brak, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Sprawa Obiektowa [SO] „Operacyjna ochrona” działalności NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Sprawa została zarejestrowana pod kryptonimem „Klan”, w dn. 24.08.1982 zmieniono kryptonim na „Związek”. M. Kurowski występuje w aktach jako członek prezydium II tury Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. IPN Gd 003/166 t. 23 (185/IV)
Akta administracyjne „Korespondencja i szyfrogramy Wydziału III WUSW w Kaliszu w sprawie osób pozostających w zainteresowaniu operacyjnym jednostek SB za lata 1985-1989”. Michał Kurowski występuje w szyfrogramie z dn. 24.05.1988 skierowanym do Wydz. III WUSW w Szczecinie jako prelegent na zebraniu naukowo-szkoleniowym Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. IPN Ld 0044/14 t. 16 (112/28)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Michał Kurowski został objęty „kontrolą operacyjną” z powodu zaangażowania w akcje inicjowane przez b. „Solidarność” oraz pełnienia w przeszłości funkcji przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie. IPN Sz 0053/644 (17508/2 mf)
.