Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek
Nazwisko: Oleksyn
Nazwisko rodowe: Oleksyn
Miejsce urodzenia: Legnica
Data urodzenia: 26-04-1953
Imię ojca: Roman
Imię matki: Natalia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Jacek Oleksyn, wiceprzewodnicząc KZ NSZZ „Solidarność” przy Instytucie Dendrologii PAN w Kórniku, był podejrzewany o to, że „w dniu 14.12.1981 r. (…) zorganizował zebranie pracowników Instytutu, na którym przeprowadził głosowanie nad podjęciem akcji protestacyjnej w związku z wprowadzeniem stanu wojennego. (…) zamierzał prowadzić akcję protestacyjną poprzez wywieszenie flag i założenie opasek w barwach narodowych. (…) osobiście przygotował stosowane kartki do głosowania oraz nadzorował obliczanie wyników”. IPN Po 04/3437 (14929/III)
Akta tymczasowo aresztowanego Jacek Oleksyn został zatrzymany 18.12.1981, jako powód podano, że „w dniu 14 grudnia 1981 w Kórniku woj. poznańskie, działając wspólnie i w porozumieniu z (…), organizował akcję protestacyjną przeciwko stanowi wojennemu wprowadzonemu na podstawie dekretu z dnia 13.XII.81 r. na terenie całego kraju”. Areszt uchylono 30.12.1981. IPN Po 89/149 (56831)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Jacek Oleksyn był figurantem sprawy dot. kontroli nastrojów i działalności aktywistów NSZZ „Solidarność” w Instytucie Dendrologii PAN w Kórniku. Sprawę zakończono z powodu „zaniechania działalności” oraz braku informacji o podjęciu „jakiejkolwiek działalności godzącej w porządek prawny PRL”. IPN Po 08/1283 (10983/II)
Akta sądowe Dnia 30.12.1981 Sąd Wojewódzki w Poznaniu skazał Jacka Oleksyna na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz karę grzywny. Prokuratura Wojewódzka w Poznaniu zaskarżyła wyrok, jednak dnia 25.03.1982 Sąd Najwyższy w Warszawie utrzymał go w mocy. IPN Po 76/317 (II. K. 88/81)
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdu do WKŚ w okresie od 10.02.1982 do 10.02.1984. EAPO 230646
.