Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław
Nazwisko: Sasinowski
Miejsce urodzenia: Grabowo
Data urodzenia: 06-10-1925
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Julianna
Znany/a też jako:

urodzony/a 06- 10-1926

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa w sprawie Mieczysława Sasinowskiego prowadzone w okresie od 21.01.1946 do 13.04.1946 przez PUBP Łomża/Wydział Śledczy WUBP Białystok. Mieczysław Sasinowski został zatrzymany w dn. 21.01.1946 przez funkcjonariuszy PUBP w Łomży we wsi Duchny Młode za przynależność do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego od lipca 1945. Wobec ww. zastosowano areszt tymczasowy z nakazem osadzenia w Więzieniu Karno-Śledczym w Białymstoku. Sprawę zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia w dn. 13.04.1943. Mieczysław Sasinowski został oskarżony m.in. o to, że od lipca 1945 do dnia zatrzymania należał do Narodowych Sił Zbrojnych pod ps. „Wicher”, a w drugiej dekadzie lipca 1945 wraz z innymi członkami Narodowych Sił Zbrojnych dokonał zbrojnego napadu na jednostkę Armii Czerwonej oraz w październiku 1945 w miejscowości Śniadowo dokonał akcji wraz z innymi członkami Narodowych Sił Zbrojnych. IPN Bi 015/614 (KSL-2301).
Akta kontrolne śledztwa prowadzonego w okresie od 22.02.1946 do 14.08.1946 przez PUBP Łomża/WUBP Białystok w związku z przynależnością Mieczysława Sasinowskiego do Narodowych Sił Zbrojnych. Akta o sygn. 1029/III (KSL-2331) zniszczono w roku 1988. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta sądowe sprawy karnej przeciwko Mieczysławowi Sasinowskiemu oskarżonemu w dn. 13.04.1946 o przynależność do Narodowych Sił Zbrojnych. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z dn. 14.08.1946 uznany winnym tego, że „od lipca 1945 do października 1945 brał czynny udział w związku mającym na celu obalenie demokratycznego ustroju Państwa Polskiego w nielegalnej organizacji NSZ”, natomiast uniewinniony od zarzutu udziału w napadzie na jednostkę Armii Czerwonej w lipcu 1945 i akcji w październiku 1945. Za powyższe skazany na 8 lat więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych przez 4 lata. Postanowieniem Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie z dn. 9.10.1946 wyrok utrzymano w mocy. Skierowany do Więzienia we Wronkach w dn. 10.09.1946. Postanowieniem z dn. 14.03.1947 karę złagodzono do lat 4 na mocy ustawy z dn. 22 lutego1947 o amnestii. IPN Bi 212/917 (As 144/R-620/46), IPN Bi 033/164/K.
W dn. 12.09.1946 osadzony w Centralnym Więzieniu we Wronkach gdzie przybył z Więzienia karno-śledczego w Białymstoku. Zwolniony z więzienia w dn. 21.01.1950. IPN Po 3/56, IPN Po 3/67, IPN Po 3/68, IPN Po 3/69.
Akta sądowe prowadzone w okresie od 15.04.1946 do 03.07.1946 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku w sprawie przeciwko innej osobie. Mieczysław Sasinowski wymieniany jest w protokole przesłuchania podejrzanego przez PUBP Łomża w dn. 23.01.1946 oraz jako więzień Więzienia Karno-Śledczego w Białymstoku. IPN Bi 212/911 (AS 147/R-611/46).
Zbiór dokumentów z kontroli dotyczącej działalności niepodległościowej Mieczysława Sasinowskiego. W aktach zachowały się m.in. ankieta personalna ww., wywiad referenta terenowego PUBP Łomża z dn. 18.09.1953 dot. ww., karta informacyjna nt. ww. skierowana z Więzienia we Wronkach do PUBP Łomża z dn. 30.12.1949. Według wymienionych dokumentów Mieczysław Sasinowski w 1945 r. wstąpił do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego na terenie pow. Łomża, za co w w 1946 r. został aresztowany, a następnie skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku. Materiały sprawy o sygn. 5205/II zniszczono w dn. 4.12.1987 za Protokołem brakowania akt Nr 33/87 po ich uprzednim zmikrofilmowaniu w dn. 04.06.1986. Zachował się mikrofilm. IPN Bi 0089/930 (5205/II).
"Charakterystyka nr 50" opracowanie Wydz. "C" KWMO w Białymstoku z roku 1977 dotyczące Narodowego Zjednoczenia Wojskowego - Komendy Powiatu Łomża krypt. „Zaporoże/ Łaba/ Podhale” działającej w okresie: kwiecień 1945-grudzień 1949. W aktach zachował się kwestionariusz osobowy z dn. 9.08.1977, według którego Mieczysław Sasinowski ps. „Wicher” należał do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w okresie od lipca 1945 do 21.01.1946 na terenie pow. łomżyńskiego. IPN Bi 019/92/1 (2/39).
"Charakterystyka nr 158", kwestionariusze osobowe do charakterystyki i karty na czyn członków organizacji Narodowych Sił Zbrojnych Komenda Okręgu krypt. „XIII”- „Kalina” opracowane w Wydz. "C" KWMO w Olsztynie w roku 1982. W aktach zachował się kwestionariusz osobowy na członka nielegalnej organizacji Okręg XIII NSZ „Kalina” z dn. 1.06.1982, według którego Mieczysław Sasinowski od kwietnia do czerwca 1945 należał do Narodowych Sił Zbrojnych na terenie miejscowości Grabowo pow. Łomża. IPN Bi 065/5/1-3 (776/IV), IPN BU 0182/146/3 (p. 321).
"Charakterystyka nr 159", kwestionariusze osobowe do charakterystyki i karty na czyn członków organizacji Narodowe Zjednoczenie Wojskowe Komenda Powiatu Łomża krypt. „Łaba” działającej w okresie: lipiec 1945-1947 opracowane w Wydz. "C" KWMO w Olsztynie w roku 1984. W aktach zachował się kwestionariusz osobowy z dn. 26.04.1984, według którego Mieczysław Sasinowski od lipca 1945 należał do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego na terenie miejscowości Grabowo pow. Łomża. Aresztowany w dn. 22.01.1946 przez PUBP Łomża. IPN Bi 065/8/1-3 (779/IV).
.