Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz Piotr
Nazwisko: Rossa
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 13-02-1960
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Teresa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa. W dn. 3.06.1978 Wydz. Śledczy KSMO w Warszawie wszczął postępowanie przeciwko Grzegorzowi Rossa o to, "że brał udział w związku mającym na celu przestępstwo oraz zajmował się nieleg. wydaw.". W dn. 14.01.1982 Prokuratura Wojewódzka w Warszawie umorzyła postępowania na mocy dekretu z 12.12.1981. Akta kontrolne złożono w archiwum pod sygn. 3342/III. IPN BU 0331/539 (3342/III).
Grzegorz Rossa, wówczas student Wydz. Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, od dnia 29.01.1980 był inwigilowany przez SB z Wydz. III KSMO w Warszawie. Został zarejestrowany pod nr 27315 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Cwaniak" z powodu aktywnej działalności opozycyjnej. W dn. 04.01.1985 sprawę przekazano do Wydz. III-2 SUSW, a w dniu 18.05.1987 sprawę przekwalifikowano na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE). Materiały operacyjne zniszczono w styczniu 1990 roku. Materiały zniszczono 08.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Grzegorz Rossa występuje w aktach Sprawy Obiektowej (SO) o krypt. "Obrońcy" nr rejestr. 31879 prowadzonej od 1981 roku przez Wydz. III-A KSMO w Warszawie na Komitet Obrony Więzionych za Przekonania. W materiałach znajdują się m.in. plan działań dot. planowanego w dniu 22.08.1981 V Ogólnopolskiego Zjazdu nielegalnie działających Komitetów Obrony Więzionych za Przekonania, informacja dot. Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania Regionu "Mazowsze" oraz uchwała Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Marszu Protestacyjnego. Materiały sprawy złożono do archiwum pod. sygn. 259/III/OB. IPN BU 0999/190 t. 1 (259/III/OB).
Akta internowania oraz akta internowanego. Grzegorz Rossa po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego został internowany 13.12.1981 na wniosek Wydz. III KSMO z powodu "wrogiej działalności w KPN [Konfederacji Polski Niepodległej]". Osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka, następnie przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Strzebielinku. Zwolniony z internowania w dniu 24.11.1982. IPN 0787/413 (3889/III), IPN Gd 159/382, IPN Po 161/1.
Grzegorz Rossa figuruje w aktach podręcznych prokuratora Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie z lat 1984-1986 dot. Roberta Leszka Moczulskiego i innych podejrzanych o wznowienie działalności związku pod nazwą "Konfederacja Polski Niepodległej". IPN BU 576/202 t. 1, 2, 6, 9, 10 (II Ds. 177/84).
Akta prokuratora w sprawie skargi Grzegorza Rossa na funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa z dnia 09.05.1985 w sprawie pobicia. IPN BU 576/325 (II SKW. 5/85), IPN BU 576/345 (II Ds. 79/86).
Wydz. Śledczy SUSW w Warszawie prowadził przeciwko Grzegorzowi Rossa postępowanie nr ROSW 176/88 w sprawie o wykroczenie za to, "iż od bliżej nieustalonego czasu do dnia 10.07.1988 r. podjął działania mające na celu wywołanie niepokoju publicznego w ten sposób, że w miejscu swego zamieszkania przechowywał i gromadził znaczne ilości nielegalnych wydawnictw przeznaczonych do rozpowszechniania bez wymaganego zezwolenia". Ukarany 28.09.1988 przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń Warszawa-Śródmieście grzywną 40000 zł i konfiskatą dowodów rzeczowych. Wyrok utrzymany w II instancji. IPN BU 01326/849 (RSOW 176/88), IPN BU 0367/1 t. 345 (3421/III).
Akta kontrolne śledztwa Wydz. Śledczego SUSW w Warszawie. Grzegorz Rossa został objęty postępowaniem przygotowawczym nr ROSW 191/88 w sprawie o wykroczenie, ponieważ "w dniu 31.07.1981 r. około godz. 20.30 w Warszawie na Starym Mieście w pobliżu Katedry św. Jana podjął działania mające na celu wywołanie niepokoju publicznego w ten sposób, że wystawił na widok publiczny transparent o wymiarach 2 m x 1.5 m z napisem: >Powstaniu w hołdzie niepodległości nadziei KPN< oraz wznosił głośne okrzyki takie jak: >Precz z komuną<". IPN BU 01326/864 (RSOW 191/88), IPN BU 0367/1 t. 360 (3421/III).
Akta paszportowe Grzegorza Rossy. Od 15.04.1987 na wniosek Wydz. III-2 SUSW otrzymał zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata, które zostało anulowane 03.10.1989. IPN BU 728/85363 (EAGP/85363).
.