Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Janusz
Nazwisko: Wachowski
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 01-01-1959
Imię ojca: Florian
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Andrzej Wachowski rejestrowany do SOR 18.03.1982. Sprawa wszczęta z powodu pojawienia się ulotki „antypaństwowej” na terenie NBP w Poznaniu. Zakończono, ponieważ wykryto sprawcę, którym okazał się być Andrzej Wachowski. Stwierdzono: „rozpracowanie potwierdziło fakt, że figurant będąc w posiadaniu »Obserwatora Wielkopolskiego« w poł. lutego br., niektóre wybrane przez niego artykuły przepisał na maszynie do pisania, a następnie sporządzone przez siebie ulotki porozkładał w pomieszczeniach NBP w Poznaniu, gdzie pracował”. IPN Po 08/1270 (10951/II)
Akta kontrolne śledztwa Andrzej Wachowski był podejrzewany o to, że „na początku marca 1982 r. w Poznaniu w celu rozpowszechniania sporządził na maszynie do pisania ulotki (…) zawierające w swej treści fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, a następnie rozpowszechniał te ulotki na terenie Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Poznaniu i w kinie »Rialto«”. Zakończono skierowaniem do Prokuratury Wojsk Lotniczych w Poznaniu wniosku o sporządzenie aktu oskarżenia. IPN Po 04/3469 (14962/III)
Akta tymczasowo aresztowanego Andrzej Wachowski został tymczasowo aresztowany. Był podejrzewany o to, że „na początku marca 1982 r. w Poznaniu w celu rozpowszechniania sporządził na maszynie do pisania ulotki (…) zawierające w swej treści fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, a następnie rozpowszechniał te ulotki na terenie Narodowego Banku Polskiego Oddział w Poznaniu i w kinie »Rialto«”. Areszt uchylono 22.06.1982. IPN Po 89/224 (58046)
Akta sądowe Wyrokiem z dnia 22.06.1982 Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu skazał Andrzeja Wachowskiego na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Prokuratura Wojsk Lotniczych w Poznaniu zaskarżyła wyrok, jednak Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa w Warszawie nie uwzględnił rewizji i utrzymał wyrok w mocy. IPN BU 749/74
.