Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zygmunt
Nazwisko: Żak
Miejsce urodzenia: Głuchołazy
Data urodzenia: 23-05-1955
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Osoba Zabezpieczona [OZ]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 09.11.1981 zarejestrowany w kategorii OZ pod nr. 26887, a następnie do SOR o krypt. "Las" (nr rej. 27319), dot. kolportażu ulotek na Wydziale Przędzalni Zakładów Przemysłu Bawełnianego "Frotex" w Prudniku-Oddział Podlesie. Dnia 22.05.1982 SOR "Las", ze względu na to, iż kolportażu dokonywała ta sama grupa osób, której działalność rozpracowywano w ramach SOR o krypt. "Drukarz", został do niej włączony. IPN Wr 065/794 (11720/2 mkf), j. 3
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Dot. Z. Żaka osadzonego 14.05.1982 w Areszcie Śledczym w Opolu na podstawie Postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Opolu (znak akt PgSl II/53/82), podejrzanego o to, że "od grudnia 1981 r. do 9 maja 1982 r. jako były przewodniczący NSZZ >Solidarność< Fabryki Armatur w Głuchołazach, którego działalność została zawieszona, nie odstąpił od udziału w takiej działalności i używając druku sporządzał w celu rozpowszechniania nielegalne wydawnictwa sygnowane przez Regionalny Komitet Strajkowy NSZZ >Solidarność<". Dnia 02.02.1983 Wojskowy Sąd Garnizonowy w Opolu uchylił areszt tymczasowy wobec ww. IPN Wr 129/168
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dot. kolportażu ulotek na terenie Głuchołaz. Podstawą wszczęcia sprawy było przeszukanie w mieszkaniu Z. Żaka, w wyniku którego "ujawniono i zabezpieczono techniczne środki do powielania nielegalnych materiałów o treści antysocjalistycznej oraz o takiej treści już wyprodukowane ulotki. Ulotki wydawane były przez Regionalny Komitet Strajkowy NSZZ Solidarność Śląska Opolskiego". IPN Wr 065/794 (11720/2 mkf), j. 1-2
Akta kontrolno-śledcze Dot. kontynuowania działalności prosolidarnościowej przez grupę osób, w tym Z. Żaka, poprzez sporządzanie i rozpowszechnianie druków zawierających "fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". IPN Wr 066/66 (2233/3 mkf), d. 1-18
Akta sądowe Wyrokiem Sądu z dnia 03.03.1983 uznany winnym tego, że "od stycznia 1982 r. do maja 1982 r. w Głuchołazach, będąc członkiem zawieszonego NSZZ >Solidarność< nie odstąpił od udziału w działalności związkowej i kontynuował ją". Skazany na rok pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na dwa lata oraz zaliczeniem na poczet orzeczonej kary okresu tymczasowego aresztowania od 09.05.1982 do 02.02.1983 (znak akt SgW 1/83). IPN Wr 178/80-178/87 (Sg.W. 1/83, t. 1-8)
Sprawa Obiektowa [OB] Dnia 06.07.1983 zarejestrowany pod nr. 28988 w ramach SO o krypt. "Zawór" (nr rej. 28660), dot. zabezpieczenia operacyjnego Fabryki Armatur w Głuchołazach. Dnia 03.01.1985 przerejestrowany do SOR o krypt. "Kasa". W zachowanych aktach dot. SOR "Zawór" Z. Żak nie występuje. IPN Wr 067/67 (236/4 mkf)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 03.01.1985 zarejestrowany pod nr. 28988 w ramach SOR o krypt "Kasa" (nr rej. 29790), dot. "prowadzenia przez byłych działaczy >S< zam. w Głubczycach wrogich działań politycznych", m.in. zbierania składek i wypłaty świadczeń pieniężnych na terenie Fabryki Armatur w Głuchołazach. IPN Wr 065/1144 (12242/2 mkf), d. 1-6
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Dnia 05.11.1986 objęty kontrolą operacyjną w ramach KE o krypt. "Grab", którego celem było m.in. "poznawanie jego kontaktów ze środowiskiem opozycyjnym, (...) tworzenia nielegalnych struktur prosolidarnościowych z jednoczesnym prowadzeniem działań neutralizujących". IPN Wr 011/1740 (11720/II)
.