Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek
Nazwisko: Rakowiecki
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 28-11-1958
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Jacek Rakowiecki był rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Gama" KR 20209. Został zarejestrowany 04.05.1978 pod nr KR 20268 przez Wydział III KWMO w Krakowie. Rozpracowywany jako aktywny działacz SKS. Sprawę zakończono 06.12.1982. W dniu 08.12.1982 materiały złożono w Archiwum Wydziału "C" KWMO Kraków pod sygn. 15766/II-gr. IPN Kr 010/12074 (15766/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Jacek Rakowiecki był rozpracowywany w ramach "SOR" nr rej. KR 26811. Został zarejestrowany przez Wydział III-1 KWMO w Krakowie 17.12.1982. Po zwolnieniu z internowania podjął pracę w "Tygodniku Powszechnym". Materiały SOR przekazano do dalszego prowadzenia 25.09.1984 przez Wydział IV WUSW w Krakowie. Akta KR 26811 zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Na podstawie materiałów SOR KR 26811 Jacek Rakowiecki został zarejestrowany przez Wydział IV KWMO w Krakowie pod nr KR 29613 i kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. "Student". W dniu 13.03.1989 sprawę przekazano do Departamentu IV MSW i zarejestrowano do nr 110175. Akta KE zniszczono w MSW w 1990. Akta KR 29613 zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontynuacja KE "krypt. "Student" przekazanego przez Wydział IV KWMO w Krakowie do Dep. IV MSW. Jacek Rakowiecki został zarejestrowany 25.03.1989 pod nr 110175. Rozpracowanie zakończono i materiały złożono 08.08.1989 w Archiwum Biura "C" MSW w Warszawie. Akta zniszczono w styczniu 1990. Akta 55078/II zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta operacyjne Materiały archiwalne stanowiące dokumentację dot. wprowadzenia w PRL stanu wojennego. Jacek Rakowiecki występuje w dokumentacji osób internowanych. Dokumentacja zawiera akty prawne, wykazy internowanych, dokumenty na temat pracy operacyjnej z internowanymi, meldunki operacyjne dot. internowanych. IPN Kr 010/12080 (15952/II)
Akta administracyjne Kartoteka działaczy i sympatyków Studenckiego Komitetu Solidarności z następujących ośrodków: Gdańsk, Kraków, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław -nazwiska na litery: N-Ż (układ alfabetyczny). IPN BU 01232/205 (V Ds. 163/91, 200/92, paczka nr 30)
Akta administracyjne Występuje w aktach administracyjnych Wydziału III KWMO w Krakowie: oceny i opracowania analityczne, wykaz agentury, plan pracy, opis działań operacyjnych w "ochranianych" środowiskach. IPN Kr 056/94, t. 1-2 (142/K)
Akta administracyjne Jacek Rakowiecki występuje w materiałach administracyjnych Dep. III MSW. Informacje, korespondencja i meldunki Wydziału III KWMO/WUSW do Departamentu III MSW dotyczące środowiska akademickiego i uczniowskich z kraju m.in. Olsztyn, Częstochowa, Łódź, Warszawa, Kraków. IPN BU 01232/147 (V Ds. 163/91, 200/92, paczka nr 25)
Akta internowanego Internowany na podstawie decyzji nr 24 KWMO w Krakowie z dnia 04.01.1982. Od 07.01.1982 umieszczony w ośrodku odosobnienia w Rzeszowie-Załężu. Zwolniony z internowania 27.05.1982 na podstawie decyzji KWMO w Krakowie z dnia 26.05.1982. IPN Rz 52/373
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ nr Z 0123/86/EAKR z 24.02.1986 w okresie do dnia 23.02.1988. Zastrzeżenie na wniosek Wydziału IV WUSW w Krakowie, z powodu działalności w strukturach podziemnej poligrafii. IPN Kr 37/196032 (EAKR 196032)
.