Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesława Władysława
Nazwisko: Pietraszko
Nazwisko rodowe: Grodzka
Miejsce urodzenia: SOSNÓW
Data urodzenia: 22-09-1929
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła druku i kolportażu biuletynów "Feniks" i "Solidarność Stilonowska", a także zbierania funduszy na rzecz NSZZ "Solidarność". W dniu 25.05.1983 Cz. Pietraszko została zarejestrowana w charakterze figuranta sprawy otrzymując numer Go 6079. Mat. o sygn. 1011/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta kontrolne śledztwa „Na przestrzeni 1982r. w Gorzowie brała udział w działalności nielegalnych podziemnych struktur NSZZ >Solidarność<, nawoływała do siania niepokoju i rozruchów oraz anarchii kolportując biuletyny o nazwie >Feniks< wśród pracowników zakładów pracy i mieszkańców Gorzowa”. Sprawę skierowano do Sądu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. (sygn. IIK 27/83), który w dniu 16.05.1983 wydał wyrok skazujący Cz. Pietraszko na karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz grzywnę. Mat. o sygn. 139/III zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta administracyjne „Kserokopia z repertorium i kserokopia spisu zdawczo-odbiorczego z brakowania akt”. Cz. Pietraszko występuje jako osoba skazana wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z 16.05.1983 sygn. II K 27/83 na karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata oraz karę grzywny. IPN Sz 244/1 (IIK 27/83)
.