Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz Michał
Nazwisko: Ujazdowski
Miejsce urodzenia: Kielce
Data urodzenia: 28-07-1964
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Michalina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 26.08.1982 Wydz. Śledczy KWMO Kielce wszczął wobec Kazimierza Ujazdowskiego postępowanie w sprawie nr. R-27/82. Sprawa prowadzona pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Kielcach dotyczyła rozpowszechniania ulotek o „treści zawierającej fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy” tj. czynu z art. 48 ust.2 i 3 dekretu z dn. 12.12.1981 o stanie wojennym. Dnia 17.09.1982 Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie (SOW 601/82) skazał K. Ujazdowskiego na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 3 lat, dozór kuratora oraz kwotę 25 tys. zł. grzywny. Dnia 24.09.1982 podprokurator WPG w Kielcach wniósł o rewizję wyroku na niekorzyść K. Ujazdowskiego, żądając podniesienia kary. Sąd Najwyższy Izba Wojskowa wyrokiem z dnia 05.11.1982 postanowił rewizji nie uwzględniać. Karta E-14 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; akta prokuratorskie IPN Ki 92/36 (sygn. arch. Pg Śl II 88/82); akta tymczasowo aresztowanego-skazanego sygn. IPN Ki 290/85, akta Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego sygn. IPN BU 1357/521 (sygn. arch. SOW 601/82).
W teczce pracy TW ps. „Paweł” (nr rej. 48817) prowadzonej przez Wydz. III WUSW w Łodzi zachowało się doniesienie na K. Ujazdowskiego z dnia 20.01.1985. Akta o sygn. IPN Ld 0040/2429 t. 2 (46940/I) karta 17.
W dniu 04.02.1986 został zarejestrowany pod nr. 52352 przez Wydz. III-1 WUSW w Łodzi jako "OZ" (osoba zabezpieczona), 09.05.1987 przerejestrowany do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Flisak”. Powodem kontroli operacyjnej był wybór K. Ujazdowskiego na stanowisko nieetatowego naczelnego redaktora "Biuletynu Informacyjnego" Koła Młodych Prawników oraz angażowanie się w organizowanie przez "łódzką opozycję imprez o negatywnym wydźwięku politycznym". Dnia 20.07.1989 sprawę zakończono i złożono do archiwum pod sygn. 7750/II, następnie zmikrofilmowano pod sygn. 07750/2. Materiały i mikrofilm zniszczono za protokołem brakowania nr 1009, poz. 4 z dnia 15.01.1990. 2 karty z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydziału „C” WUSW w Łodzi; dziennik rejestracyjny WUSW Łódź, poz. 52352; dziennik archiwalny działu II WUSW Łódź, poz. 7750/II; karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej Biura „C” MSW.
Wielokrotnie wymieniany w meldunkach Wydz. III-1 WUSW Łódź kierowanych do naczelnika Wydz. I Dep. III MSW w okresie 28.11.1986- 11-07-1989 m.in. w związku ze sprawą operacyjnego sprawdzenia krypt. "Flisak". Akta o sygn. IPN BU 01232/80 (sygn. arch. 579/13, V Ds 163/91) - karty: 93-110, 122-123, 129, 139, 141, 145, 149, 155, 159, 163, 181.
Figuruje w Sprawie Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Łańcuch" nr 48290 prowadzonej przez Wydział II SUSW w okresie 10.04.1986-29.08.1989, która została założona na inną osobę podejrzaną o kontakty z węgierską opozycją. Kazimierz Ujazdowski występuje w materiałach jako opiekun węgierskiego opozycjonisty w trakcie jego wizyty w 1986 roku w Polsce. Akta o sygn. IPN BU 0258/412 (10233/II).
Doniesienia na K. Ujazdowskiego z okresu 20.10.1987-28.04.1989, zachowane w teczce pracy TW ps. "Nowak" (nr 54530) prowadzonej przez Wydz. III-1 WUSW w Łodzi. Akta o sygn. IPN Ld 0040/2325 (46810/I) karty: 104, 147-148, 175.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Ki 23/44245 (EAKi 44245).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

PplWa 168/08/1 - Zarządzenie z dnia 29.01.2009 r. dotyczące Kazimierza Michała Ujazdowskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego.

.