Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Barczyk
Miejsce urodzenia: Wolbrom
Data urodzenia: 25-01-1950
Imię ojca: Mikołaj
Imię matki: Antonina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kazimierz Barczyk 10.01.1974 został zarejestrowany pod numerem 13689 przez Wydz. III KWMO Kraków w kategorii "M[ateriały] W[stępne]" za głoszenie haseł "antyustrojowych". Dnia 15.01.1975 materiały złożono do archiwum pod sygn. 12 917/II z powodu "nie stwierdzenia wrogiej działalności". Akta zniszczono w 1989 roku. Zapis pozycji 13 689 w dzienniku rejestracyjnym KWMO Kraków; zapis pozycji 12 917 w dzienniku archiwalnym akt o symbolu II KWMO Kraków; karty z mikrofilmu kart informujących o brakowaniu akt o symbolu II; zapis w bazie danych ZSKO-88.
Zarejestrowany 03.12.1987 pod numerem 34156 przez Wydz. V WUSW Kraków w kategorii kandydat na tajnego współpracownika. Dnia 22.09.1989 materiały zostały wybrakowane bez składania akt do archiwum. Karta E-14 z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW Kraków-Nowy Sącz-Tarnów; karta odtworzeniowa DE-14/O; ZSKO-88.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Kr 38/1630 (EAKA 1630-OK) oraz IPN Kr 37/180882 (EAKR 180882).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Kr 84/08 - zarządzenie z dnia 30.04.2009 r. dotyczące Kazimierza Barczyka – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego.

.