Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Edward
Nazwisko: Adamek
Miejsce urodzenia: Drążeń
Data urodzenia: 05-11-1919
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:

Członek PPR od 03.03.1948. Członek PZPR od 15.12.1948. Radny GRN Brzeźno, pow. Konin. Przewodniczący GRN Brzeźno 03.1945 - 09.1946. Radny WRN w Łodzi 1954 - 1956. Sekretarz Inspektoratu Oświaty Rolniczej, Łęczyca 09.1946 - 10.1947. W okresie 01.02.1953 - 30.11.1954 Kierownik Wydz. Politycznego POM, Ekspozytura w Łodzi. Od 01.07.1969 Dyrektor Łódzkiego Przedsiębiorstwa Produkcji Leśnej "Las" w Łodzi. 

Przebieg szkolenia partyjnego:

1. W 1950 ukończył trzymiesięczny kurs Szkoły Partyjnej w Pabianicach - brak bliższych danych.

2. W okresie od 05.02.1951 do 23.03.1951 Kurs Sekretarzy KP i Instruktorów KW przy KC PZPR w Warszawie.

3. W dniu 27.01.1955 ukończył dwuletnie Studium Zaoczne Szkoły Partyjnej przy KC PZPR w Warszawie.

4. W okresie od 01.10.1964 do 31.05.1965 uczęszczał i ukończył Studium Planowania i Polityki Ekonomicznej przy WUML KŁ i KW PZPR w Łodzi.

5. W okresie od 01.10.1965 do 30.06.1966 uczeszczał i ukończył Studium Ogranizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem przy WUML KM PZPR w Łodzi.
Źródła: AP Łódź, KW PZPR, 2835, akta osobowe; PPR, PPS, PZPR. Władze instancji łódzkich i województwa łódzkiego. Delegaci na Zjazdy i Kongresy krajowe. Członkowie centralnych władz partyjnych - z Łodzi i województwa łódzkiego 1945-1975, opr. G. Adamczewska, J. Dobrowolski, E. Chabot, A. Wojnarowska-Szczęsna, Łódź 1985, s. 130, 140.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
I Sekretarz Komitet Gminny Widzew PZPR 01-07-1949 1-06-1950 AP Łódź, KW PZPR, 2835, akta osobowe, k. 1-2 (karta ewidencyjna), k. 13 (ankieta personalna z dn.11.11.1951).
Referent Wydział Rolny Komitet Wojewódzki Łódź PZPR 01-06-1950 28-03-1951 AP Łódź, KW PZPR, 2835, akta osobowe, k. 1 (karta ewidencyjna), k. 5 (wniosek o zatwierdzenie kandydata na stawisko referenta Wydz. Roln. KW z dn. 24.05.1950), k. 13 (ankieta personalna z dn.11.11.1951).
Instruktor Wydział Rolny Komitet Wojewódzki Łódź PZPR 28-03-1951 31-01-1953 AP Łódź, KW PZPR, 2835, akta osobowe, k. 7 (wniosek o zatwierdzenie kandydata na stanowisko instruktora Wydz. Roln. KW z dn. 28.03.1951), k. 63 (świadectwo pracy).
Członek Egzekutywa Komitet Wojewódzki Łódź PZPR 05-1953 AP Łódź, KW PZPR, 2835, akta osobowe. k. 2 (karta ewidencyjna), k. 47 (ankieta personalna z dn.25.05.1970).
Członek Plenum Komitet Wojewódzki Łódź PZPR 10-05-1953 9-10-1954 PPR, PPS, PZPR. Władze instancji łódzkich... 1945- 1975, Łódź 1985, s. 130.
Instruktor Wydział Rolny Komitet Wojewódzki Łódź PZPR 01-12-1954 30-09-1961 AP Łódź, KW PZPR, 2835, akta osobowe, k. 33 (wniosek kadrowy z 21.06.1969), k. 40 (zaświadczenie Inspektoratu Kadr KW PZPR z 19.12.1969), k. 63 (świadectwo pracy).
Zastępca Członka Plenum Komitet Wojewódzki Łódź PZPR 02-03-1957 1959 AP Łódź, KW PZPR, 2835, akta osobowe, k. 47 (ankieta personalna z dn.25.05.1970); PPR, PPS, PZPR. Władze instancji łódzkich... 1945- 1975, Łódź 1985, s. 140.
Starszy Instruktor Wydział Rolny Komitet Wojewódzki Łódź PZPR 01-10-1961 30-06-1969 AP Łódź, KW PZPR, 2835, akta osobowe, k. 23 (wniosek o zatwierdzenie kandydata na stanowisko starszego instruktora Wydz. Rolnego KW PZPR), k. 63 (świadectwo pracy).
.