Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz
Nazwisko: Nawrocki
Miejsce urodzenia: Kalisz
Data urodzenia: 01-01-1947
Imię ojca: Jan
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Postępowanie w trybie doraźnym w sprawie kolportażu ulotek i plakatów przez działaczy Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa po wprowadzeniu stanu wojennego. J. Nawrocki, wiceprzewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” przy Urzędzie Miasta w Kaliszu, był podejrzany o udzielanie pomocy działaczom „Solidarności” przy kolportażu ulotek. Przesłuchiwany w sprawie dn. 02.01.1982, dokonano także przeszukania mieszkania i miejsca pracy. IPN Ld 0043/776 (92/III)
Akta administracyjne Materiały dot. internowań i rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych oraz śledztw prowadzonych w stanie wojennym na terenie województwa kaliskiego. W szyfrogramach do Biura Śledczego MSW z dn. 04.01.1982 i 13.01.1982 znajdują się informacje o internowaniu J. Nawrockiego. IPN Ld 0044/7 t. 75 (101/75)
Akta internowanego Internowany w okresie 04.01.1982 - 18.01.1982 na mocy decyzji nr 111 Komendanta Woj. MO w Kaliszu z dn. 04.01.1982 za „nawoływanie do niepokojów społecznych”. Osadzony w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim, a od 09.01.1982 w Ośrodku odosobnienia w Głogowie. Zwolniony 18.01.1982. Wymieniony na wykazie alfabetycznym osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Ld 0044/7 t. 41 (101/41); IPN Wr 30/186 (165/82); IPN Wr 30/1919; IPN Po 161/1
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo w sprawie „kolportażu ulotek zawierających fałszywe informacje godzące w interesy PRL” na terenie województwa kaliskiego. J.Nawrocki był podejrzany jako jeden z głównych kolporterów na terenie Kalisza. Śledztwo PgSl II 36/82 zostało umorzone przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową we Wrocławiu z powodu niewykrycia sprawców. IPN Ld 0043/780 (101/III)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie z powodu wcześniejszej działalności jako wiceprzewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” przy Urzędzie Miasta w Kaliszu, podejrzany o „prowadzenie działalności skierowanej przeciwko linii politycznej partii”. Inwigilację zakończono z powodu emigracji. Sprawę zdjęto z ewidencji 23.02.1984 i złożono w archiwum pod nr. 1175/II. Materiały zniszczono za protokołem brakowania nr 12. Materiały o sygn. 1175/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.