Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maria
Nazwisko: Wleklińska
Nazwisko rodowe: Wleklińska
Miejsce urodzenia: Miłosław
Data urodzenia: 15-12-1940
Imię ojca: Seweryn
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne zawierające informacje i szyfrogramy dot. sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa kaliskiego z okresu 01.01.1981-27.12.1983, przesyłane przez zastępcę komendanta wojewódzkiego MO/szefa WUSW ds. SB w Kaliszu do I sekretarza KW PZPR i Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych. Maria Wleklińska występuje w materiałach jako nauczycielka w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu i aktywna działaczka Klubu Inteligencji Katolickiej w Kaliszu. 11.12.1982 i 08.01.1983 znalazła się w gronie kilkunastu osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy KD MO w Łodzi-Śródmieściu w celu uniemożliwienia im udziału w rozprawie przeciwko ks. Stefanowi Dzierżkowi w Sądzie Rejonowym w Łodzi. O zatrzymaniach zostali poinformowani I sekretarz PZPR i wojewoda kaliski oraz - z prośbą o zajęcie stanowiska - pracodawcy zatrzymanych, w tym Urząd Wojewódzki w Kaliszu (kurator oświaty i wychowania). Z informacji komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Kaliszu z 07.06.1983 wynika, że Maria Wleklińska została zwolniona dyscyplinarnie z pracy z powodu uczestnictwa w obchodach „miesięcznic” wprowadzenia stanu wojennego. IPN Ld 0044/10 t. 2 (89/1-4).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o kryptonimie „Wielbicielki”, nr rej. 9989, założona 04.02.1983 przez Wydział III KW MO w Kaliszu na Marię Wleklińską, w związku z jej uczestnictwem 13.01.1983 w obchodach „miesięcznicy” wprowadzenia stanu wojennego, odbywających się w kościele oo. Jezuitów w Kaliszu oraz współpracą z rektorem zakonu ks. Stefanem Dzierżkiem. Sprawę zakończono 19.09.1984 po przeprowadzeniu z M. Wleklińską „rozmowy ostrzegawczej”. Akta sprawy zdjęto z ewidencji 17.12.1984 i złożono w archiwum pod sygn. 1339/II. Zniszczono za protokołem brakowana nr 12. Szczątkowe informacje zachowały się w aktach administracyjnych o sygn. IPN Ld 0044/2 t. 18 (66/18) i IPN Ld 0044/12 (98/1). Materiały o sygn. 1339/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych oraz akt admin. o sygn. IPN Ld 0044/2 t. 18 (66/18), IPN Ld 0044/12 (98/1).
Akta śledztwa nr RSD 31/82 prowadzonego przez Wydział Śledczy KW MO w Kaliszu na podstawie postanowienia Prokuratury Rejonowej w Kaliszu z 23.08.1982 w związku z podejrzeniami o kontynuowanie działalności związkowej w czasie trwania stanu wojennego przez działaczy NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska Południowa. Śledztwo zostało umorzone 27.08.1983 z powodu niewykrycia sprawców. Maria Wleklińska została wytypowana przez SB jako współorganizatorka planowanych na 13.04.1983 oraz 1-3.05.1983 manifestacji rocznicowych w Kaliszu. W związku z tym 13.04.1983 przeprowadzono przeszukanie w jej mieszkaniu, a 14.04.1983 została przesłuchana. Przewidywano również możliwość jej zatrzymania. W materiałach znajduje się ponadto korespondencja KW MO z Terenową Komisją Odwoławczą ds. Pracy w Kaliszu, związana ze staraniami M. Wleklińskiej o przywrócenie do pracy. IPN Ld 0043/813 t. 2, 3, 4, 6, 7 (157/III).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie „Inwalida”, nr rej. 8185, prowadzona w okresie 01.06.1981-27.06.1985 przez Wydział IV KW MO/WUSW w Kaliszu, nast. Wydział VI WUSW na inną osobę (Mieczysława Walczykiewicza). Maria Wleklińska występuje w materiałach jako współorganizatorka obchodów „miesięcznic” wprowadzenia stanu wojennego, odbywających się w kościele oo. Jezuitów w Kaliszu. IPN Ld 0043/499 (1418/II).
Kwestionariusz ewidencyjny (KE) o kryptonimie „Klon”, nr rej. 8749, prowadzony od 09.01.1982 przez Wydział III KW MO w Kaliszu, nast. w okresie 02.05.1983-04.10.1989 jako „Klon III”, nr rej. 10773, przez KM MO/RUSW w Jarocinie w celu kontroli operacyjnej innej osoby (Stanisława Kuczyńskiego). W notatce funkcjonariusza SB z 12.09.1985 znajduje się informacja o wygranym przez Marię Wleklińską procesie sądowym w sprawie przywrócenia do pracy, co skłoniło Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kaliszu do rezygnacji z podejmowania kolejnych prób zwolnień dyscyplinarnych nauczycieli z przyczyn politycznych (np. S. Kuczyńskiego). IPN Ld 0043/751 (2071/II).
.