Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Stanisław
Nazwisko: Zająkała
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 25-04-1955
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:

Ppl 191/08/Gd, zarządzenie z dn. 29.05.2009 dot. Marka Stanisława Zająkały. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.



Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Materiały z analiz przeprowadzonych przez Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku w 1988. W/w figuruje jako członek Gdańskiego Klubu Politycznego im. Lecha Bądkowskiego, który m.in. „domagał się tzw. pełnego pluralizmu życia politycznego i związkowego w naszym kraju” oraz popierał strajkujące zakłady, w tym Stocznię Gdańską. W/w Klub nie otrzymał rejestracji na podst. decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z 05.02.1988, podtrzymanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych w kwietniu 1988. IPN Gd 0046/520 t. 4 (1128/4)
.