Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Zbigniew Tadeusz
Nazwisko: Ziobro
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 18-08-1970
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Poseł RP Sejm RP 15-10-2023
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej WUSW w Nowym Sączu; akta o sygn. IPN Rz 396/118326 (sygn. wytwórcy EAPR 118326).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Kr 81/08 zarządzenie z dnia 31.12.2008 dotyczące Zbigniewa Tadeusza Ziobro – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.