Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stefan
Nazwisko: Olkuśnik
Miejsce urodzenia: Miechów
Data urodzenia: 13-07-1893
Imię ojca: Julian
Imię matki: Franciszka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały operacyjne PUBP w Miechowie dot. rozpracowania ujawnionego członka 106 DP AK Stefana Olkuśnika ps. "Dziadek". Ujawnił się 15.10.1945 przed PUBP w Miechowie, następnie wywieziony przez NKWD do ZSRR. Powrócił w 1946. Materiały sprawy 2987/II/55 nie zachowały się. Akta 2987/II/55 zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Obiektowa [SO] Stefan Olkuśnik ps. "Dziadek" występuje w materiałach SO „Akademia”. Ujawnił się w 1945 r. W czasie okupacji należał do 106 DP AK. W ramach SO "Akademia" rozpracowywano osoby związane z AK na terenie woj. krakowskiego. Sygn. IPN Kr 075/18 (29/OB)
Sprawa Obiektowa [SO] Materiały SO krypt. "Omega" prowadzonej na 106 DP AK pod dowództwem Bolesława Nieczuji Ostrowskiego ps. "Tysiąc". Stefan Olkuśnik ps. "Dziadek" występuje w materiałach sprawy. W czasie okupacji należał do AK na terenie pow. Miechów. IPN Kr 075/16 t. 1-3 (27/OB)
Akta administracyjne Figuruje w wykazie ujawnionych członków Armii Krajowej z dn. 15.10.1945. Ujawnił się przed PUBP w Miechowie. IPN Kr 041/20 (21/K)
Akta kontrolno-śledcze Materiały śledztwa WUBP w Krakowie w sprawie konspiracyjnej organizacji pn. „Polonia Narodowa” z terenu Miechowa. Stefan Olkuśnik występuje w materiałach sprawy, jako osoba biorąca udział w zebraniu założycielskim organizacji. IPN Kr 07/3010 (3225/III)
Akta administracyjne Charakterystyka Wydziału "C" KWMO w Krakowie dot. organizacji "Polonia Narodowa" działającej na terenie pow. miechowskiego w latach 1951-1952. Stefan Olkuśnik brał udział w zebraniu organizacyjnym "Polonii Narodowej". IPN Kr 074/37 (38/X)
.