Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tomasz
Nazwisko: Prochorski
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 23-04-1964
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 09.04.1984 SOS została przekształcona w SOR. Tomasz Prochorski rejestrowany do sprawy dnia 30.04.1984. Dot. „nielegalnej organizacji młodzieżowej »Konfederacja Młodej Polski-Pokolenie Walczące-Warta«”. IPN Po 08/1907 (12322/II)
Akta kontrolne śledztwa Tomasz Prochorski był podejrzewany o „udział w działalności młodzieżowej organizacji pod nazwą »Wolny Licealista« w 1982 r. i zajmowanie się w ramach tej organizacji przygotowaniem druku i samym drukiem bezdebitowego pisma pod tytułem »Wolny Licealista«”. Śledztwo zakończono na mocy amnestii. IPN Po 04/3536 (15060/III)
Akta prokuratorskie Tomasz Prochorski był podejrzewany o to, że „od 1982 r. do kwietnia 1984 r. w Poznaniu działając w warunkach przestępstwa ciągłego brał udział w działalności nielegalnej młodzieżowej organizacji, której istnienie miało pozostać tajemnicą wobec organów państwowych w ten sposób, że między innymi uczestniczył w rozpowszechnianiu oraz sporządzaniu nielegalnych wydawnictw »Pokolenie Walczące« i innych, zawierających w treści fałszywe informacje mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy i przez to wyrządzić poważną szkodę interesom PRL”. Dnia 17.10.1984 śledztwo umorzono na mocy amnestii. IPN Po 5/15 (Ds. 44/84)
Akta tymczasowo aresztowanego Tomasz Prochorski został tymczasowo aresztowany. Był podejrzewany o udział w nielegalnej młodzieżowej organizacji oraz sporządzanie i kolportaż nielegalnych wydawnictw. Areszt uchylono 28.05.1984. IPN Po 89/167 (61148)
.