Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz Franciszek
Nazwisko: Gądek
Miejsce urodzenia: Nieznanowice
Data urodzenia: 01-03-1945
Imię ojca: Jan
Imię matki: Katarzyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Kazimierz Gądek rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Baza" KR 25259. W ramach SOR "Baza" rozpracowywano osoby biorące udział w strajku w przedsiębiorstwie "Montin" w Krakowie po wybuchu stanu wojennego. Sprawę zrealizowano procesowo, K. Gądek został aresztowany i oskarżony o kierowanie strajkiem. Materiały sprawy złożono 03.06.1982 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 15570/II-gr. Akta zniszczono w październiku 1989. Akta 15570/II-gr. zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta operacyjne K. Gądek występuje w materiałach operacyjnych krypt. „Klon” dotyczących stanu wojennego na terenie Krakowa. Dokumentacja zawiera wykazy osób i przeszukiwań mieszkań internowanych oraz meldunki operacyjne. IPN Kr 010/12080 (15952/II)
Akta internowanego Zatrzymany przez SB 16.12.1981 w związku z udziałem w strajku w zakładzie "Montin" we Krakowie. Internowany decyzją nr 381 KWMO w Krakowie w dn. 18.12.1981 na wniosek Wydziału III A. Internowanie zamieniono na areszt tymczasowy od 24.12.1981. IPN Kr 076/43 (16009/II)
Akta kontrolno-śledcze Akta Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie w sprawie strajku okupacyjnego w przedsiębiorstwie "Montin" w Krakowie-Nowej Hucie. Śledztwo wszczęto 22.12.1981. K. Gądek został internowany, a następnie 24.12.1981 aresztowany. Sprawę skierowano do Sądu Wojewódzkiego w Krakowie. Sąd wyrokiem z 18.01.1982 uniewinnił K. Gądka od zarzutów i nakazał zwolnienie z aresztu. IPN Kr 07/5277 (5570/III-gr.)
Akta internowanego/ akta penitencjarne Kazimierz Gądek został zatrzymany 16.12.1981. Internowany 18.12.1981 i umieszczony w ZK Nowy Wiśnicz. W związku z trwającym śledztwem w sprawie strajku w "Montinie" internowanie zamieniono na areszt tymczasowy postanowieniem Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Kraków-Nowa Huta z dnia 24.12.1981. Osadzony w Areszcie Śledczym Montelupich w Krakowie. Zwolniony decyzją Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z 18.01.1982. IPN Kr 081/150 (38/29/82)
Akta penitencjarne Internowany 18.12.1981 decyzją nr 381 KWMO w Krakowie. W dn. 24.12.1981 internowanie zamieniono na areszt w związku z trwającym śledztwem w sprawie strajku w "Montinie". Zwolniony 18.01.1982. IPN Kr 081/137 (38/1109/81)
Akta prokuratorskie Repertorium Prokuratury Rejonowej Kraków-Nowa Huta do sprawy Ds. 3570/81. Kazimierz Gądek był oskarżony o kierowanie strajkiem w dniach 14-16.12.1981 w zakładzie "Montin". IPN Kr 406/3 (Ds 3570/81)
Akta sądowe Akta sprawy karnej przeciwko Kazimierzowi Gądkowi. Oskarżony z art. 46 ust. 1 i ust. 2 dekretu o stanie wojennym, o kierowanie i organizowanie strajkiem w przedsiębiorstwie "Montin" w Krakowie-Nowej Hucie. Sąd Wojewódzki w Krakowie odstępując od trybu doraźnego uniewinnił K. Gądka w dn. 18.01.1982 od zarzucanych czynów i nakazał zwolnienie z aresztu. Po sprawie rewizyjnej przed SN w Warszawie Sąd Wojewódzki ponownie rozpatrzył sprawę K. Gądka 28.12.1982 i skazał go na karę 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. IPN Kr 4/522-524 (III K 81/82)
Akta sądowe Akta sprawy rewizyjnej K. Gądka przed SN Izba Karna w Warszawie. Prokuratura Rejonowa w Krakowie-Nowej Hucie odwołała się od wyroku Sądu Wojewódzkiego z 18.01.1982. Sąd Najwyższy uchylił wyrok w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Sąd Wojewódzki w Krakowie 28.12.1982 skazał K. Gądka na karę 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. IPN BU 754/110 (V. KR 49/82)
Akta paszportowe Postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do WKŚ nr Z-6865/82 w okresie: 05.01.1982-05.01.1984. Zastrzeżenie do WKŚ nr Z-7201/83 w okresie 17.01.1983-17.01.1985. Zastrzeżenia wniesiono z powodu aktywnej działalności w NSZZ "Solidarność". IPN Kr 37/108790 (EAKR 108790)