Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam Piotr
Nazwisko: Sengebusch
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 08-01-1969
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotycząca kolportażu pisma pt. "Spod Ławki" sygnowanego przez »Federację Młodzieży Walczącej« w Bydgoszczy. A. Sengebusch po zakończeniu manifestacji 1.05.1988 z inną osobą „przy ul. Ogińskiego umocował flagę z napisem »FMW« i znakiem Polski walczącej”. Ww. 11.11.1988 uczestniczył w obchodach rocznicy odzyskania niepodległości. Naczelnik Wydz. III WUSW w Bydgoszczy 9.12.1988 skierował do Naczelnik Wydz. I Dep. III MSW w Warszawie meldunek uzupełniający, w którym informował, że w związku z „podjęciem przez ww. i inną osobę działalności w tzw. młodzieżowych grupach KPN” zawieszono rozpracowywanie w ramach SOR krypt. »Waleczni«; kontynuując rozpracowanie w ramach SOR krypt. »Perspektywa«. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 7392/II. IPN By 044/1715 (7392/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. rozpracowywania „Bydgoskiej Młodzieżowej Grupy Konfederacji Polski Niepodległej”. A. Sengebusch, główny aktywista Młodzieżowej Grupy KPN, która w kwietniu 1988 wyodrębniła się z grona działaczy „Federacji Młodzieży Walczącej”. Poprzez przedstawicieli „Akcji Bieżącej KPN w Toruniu” nawiązał kontakt z grupami innych miast. 28.01.1989 brał udział w zjeździe Nadobszaru Wielkopolsko-Pomorskiego KPN zorganizowanym w kościele św. Brygidy w Gdańsku. 1.05.1989 uczestniczył w wiecu członków NSZZ „Solidarność” przed kościołem św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy podczas którego powiedział, że „Polska jest jedną z republik Związku Radzieckiego i prosi obecnych na spotkaniu kandydatów na posłów z ramienia »Solidarności« o podjęcie działań na rzecz wyrwania spod hegemonii ZSRR naszego kraju”. 26.09.1989 wybrany szefem okręgu bydgoskiego KPN. IPN By 044/1716 t. 1-2 (7393/II)
.