Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Bolanowski
Miejsce urodzenia: Batorówka
Data urodzenia: 07-05-1945
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Józefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Stanisław Bolanowski został zarejestrowany w dniu 23.08.1974 przez SB KPMO w Szczecinku do SO „Tarcza IV”, zarejestrowanej w dniu 10.11.1971 pod nr 8113. Materiały sprawy w dniu 13.02.1976 włączono do SO „Tarcza”, w której skomasowano dokumentację zgromadzoną w latach 1971–1989 podczas działań operacyjnych prowadzonych przez KPMO/RUSW Białogardzie dot. zabezpieczenia kontrwywiadowczego rejonów dyslokacji jednostek i obiektów Armii Radzieckiej stacjonującej na terenie województwa koszalińskiego. Z powodu nie stwierdzenia „wrogiej” działalności w dniu 31.05.1975 zrezygnowano z prowadzenia dalszych działań operacyjnych wobec ww. Zgromadzone materiały zarchiwizowano pod nr 3573/II i zniszczono zgodnie z protokołem brakowania nr 55 z dnia 10.10.1989. IPN Sz 00107/142 (228/IV); wpis na podstawie zapisów kartot.-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] Stanisław Bolanowski został zarejestrowany w dniu 22.04.1981 do SO, w ramach której SB objęła ochroną operacyjną Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” – ZOZ Piła. Akta nr 40/IV zniszczono zodnie z protokołem brakowania nr 4/90 z 08.01.1990 Akta nr 40/IV zniszczono 01.1990 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Na podstawie materiałów zgromadzonych w ramach SO „Renimatorzy” KPMO w Złotowie założyła KE „Działacz”, w ramach którego Stanisław Bolanowski został objęty kontrolą operacyjną jako działacz b. NSZZ „Solidarność”. Akta nr 789/II zniszczone zgodnie z protokokołem brakowania nr 4/90 z 08.01.1990 Akta nr 789/II zniszczono 01.1990 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe W związku z działalnością w NSZZ „Solidarność” Naczelnik Wydz. Paszportów WUSW w Pile, w latach - 1984, 1986 i 1987 wydał negatywną opinię dot. wyrażenia zgody na „pływania morskie” dla Stanisława Bolanowskiego. IPN Po 820/30286 (EAPI 30286)
.