Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-05-2019 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jędrzej Lech
Nazwisko: Smulkowski
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 13-05-1936
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Stefania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. „Witek” z powodu „próby utworzenia »Klubu Inteligencji Katolickiej w Gdańsku«”. Kontrolę zakończono z powodu zaprzestania prowadzenia działalności niezgodnej z obowiązującym prawem. Materiały złożone 24.12.1973 do archiwum pod sygn. 14666/II zniszczono 15.10.1986 za protokołem brakowania nr 1/86. Materiałów o sygn. 14666/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta operacyjne J. Smulkowski, 2.03.1980 wszedł w skład „Wolnych Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych”. Wybrany delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ «Solidarność» Regionu Gdańskiego. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 17824/II zniszczono w 1990. Materiałów o sygn. 17824/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". J. Smulkowski, działacz »PAX«, delegat na I KZD NSZZ „Solidarność”, od grudnia 1980 Zastępca Przewodniczącego Zarządu »Klubu Inteligencji Katolickiej w Gdańsku« pozostawał w zainteresowaniu Wydz. IV KWMO w Gdańsku, którego Zastępca Naczelnika 24.02.1982 zwrócił się do Naczelnika Wydz. III „A” KWMO w Gdańsku z prośbą o informacje dot. „całokształtu działalności ww. w ramach NSZZ »Solidarność«, postawie politycznej oraz o wszystkich faktach mogących mieć znaczenie operacyjne”. Rozpracowywany przez Wydz. III KWMO w Gdańsku. Utrzymywał kontakty z osobami zaangażowanymi w działalność antysocjalistyczną, głównie wywodzącymi się z duszpasterstwa akademickiego. Ww. przechodzi w doniesieniu TW. pseud. „Wolny” z 23.08.1982, w którym podał, że „bliższych kontaktów z osobami, które wyszły z internowania nie ma, (…) a jedyny kontakt może nawiązać tylko przez osobę ww". IPN Gd 003/166 t. 11, 13-15, 19, 23 (185/IV)
Akta operacyjne Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ »Solidarność« (wrzesień-październik 1981). J. Smulkowski, członek i założyciel »Klubu Inteligencji Katolickiej« w Gdańsku, od 1980 pełnił funkcję wiceprezesa. W sierpniu 1980 był członkiem Zakładowego Komitetu Strajkowego na Uniwersytecie Gdańskim, współpracował z Komisją Ekspertów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Ww., członek Prezydium Komitetu Założycielskiego NSZZ »Solidarność«, następnie Komisji Zakładowej na UG, Przewodniczący, a następnie sekretarz Komisji Porozumiewawczej Pracowników Nauki i Oświaty Wybrzeża Gdańskiego. Od 1981 członek »Klubu Myśli Politycznej im. 3-go Maja« w Gdańsku. IPN Gd 414/2 t. 1 (56/B/3)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. „Osa” z powodu prowadzenia negatywnej działalności politycznej w ramach »Klubu Inteligencji Katolickiej«. Materiały 29.10.1981 przekazano do Wydz. III KWMO w Gdańsku, a następnie przerejestrowano do nr 47607. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. 30.04.1983 Wydz. V KWMO w Gdańsku przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Insp. 2 KWMO w Gdańsku. J. Smulkowski figuruje w „Wykazie osób poszukiwanych w trybie nadzwyczajnym do internowania” z 27.12.1981 sporządzonym przez Kierownika Sekcji Ewidencji i Poszukiwań Wydz. Kryminalnego KWMO w Gdańsku. IPN Gd 003/176 (200/IV)
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego. W materiałach znajduje się "Protokół komisyjnego zniszczenia i przekazania dokumentów w związku z decyzją nr 037/82 Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku z 3.12.1982". Za protokołem 28.12.1982 zniszczono pismo od Naczelnika Wydz. IV KWMO w Gdańsku z 6.11.1981 dotyczące Jędrzeja Smulkowskiego. IPN Gd 0207/8 (911/5)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] J. Smulkowski od 23.09.1983 kontrolowany w ramach KE krypt. „Osa”. Materiały złożone 31.08.1989 do archiwum zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe J. Smulkowski pozostawał w zainteresowaniu operacyjnym Wydz. IV KWMO w Gdańsku. 19.09.1984 materiały wypożyczył Wydz. II KWMO w Gdańsku. EAGD 223283