Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Rudzki
Miejsce urodzenia: SZCZECIN
Data urodzenia: 14-12-1954
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Michalina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła „kolportażu na terenie szczecińskich zakładów pracy nielegalnego wydawnictwa pt. Biuletyn Informacyjny NSZZ Solidarność”. Tadeusz Rudzki nie był zarejestrowany jako figurant w sprawie, lecz występuje w sprawie z powodu swojego zaangażowania w działalność NSZZ „Solidarność” oraz kontaktów z głównym figurantem sprawy. IPN Sz 0053/401 (16852/2 mf)
Dokument ewidencyjny „Zatrzymany przez MO dnia 19.09.82 na Pl. Zwycięstwa w Sz-nie podczas likwidacji przez MO manifestacji protestacyjnej przy krzyżu z kwiatów. Dnia 20.09.82 r. ukarany przez Kolegium w Sz-nie (...) grzywną 12.000 zł”. Wpis na podst. zapisów kartotecznych
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany w charakterze głównego figuranta sprawy jako podejrzewany o „sporządzenie napisu antypaństwowego”. Sprawę zakończono „przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej”. Materiały o sygn. 14796/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
.