Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech
Nazwisko: Kozimor
Miejsce urodzenia: Rzeszów
Data urodzenia: 11-02-1960
Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dokumentacja ewidencyjna Ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń karą grzywny za udział w zajściach ulicznych w dn. 16-17.12.1981. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Dokumentacja ewidencyjna "22.01.1982 nie wyrażono zgody na wydanie książeczki żeglarskiej dla Wojciecha Kozimor, studenta Wyższej Szkoły Morskiej. Materiały znajdują się w Wydz. >C< KWMO w Gdańsku do nr HA-4742. Pozbawiony prawa pływania za akcję strajkową w dniu 15.12.1981". Materiałów o sygn. HA-4742 brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Akta śledcze Wojciech Kozimor, członek «Niezależnego Zrzeszenia Studentów», redaktor techniczny pisma związkowego pt. "Latarnia" wydawanego w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni został objęty śledztwem prowadzonym w trybie doraźnym od 26.02.1982 do 29.03.1982 w sprawie przewożenia nielegalnych wydawnictw i ulotek, które miały służyć do rozpowszechniania. Zatrzymany 24.02.1982 przez patrol wojskowo milicyjny i poddany przeszukaniu, w wyniku którego odnaleziono nielegalne ulotki i wydawnictwa. Osadzony w areszcie KMMO w Gdyni. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 8106/III zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Materiałów o sygn. 8106/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych i akt IPN Gd 267/7474
Akta prokuratorskie Postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 26.02.1982 tymczasowo aresztowany i osadzony w AŚ w Gdańsku. Oskarżony aktem sporządzonym 29.03.1982 o to, że "w dniu 24.02.1982 około godz. 19.30 w Gdyni, w celu rozpowszechniania gromadził i przenosił między innymi druki takie jak: 15 egz. komunikatu Nr 1 z 13.12.1981, 5 egz. komunikatu Nr 2 z 14.12.1981 Krajowego Komitetu Strajkowego, Niezależne Serwisy Informacyjne nr 12,13 i 14 z lutego 1982, zawierające fałszywe wiadomości dotyczące masowych aresztowań działaczy i przywódców NSZZ «Solidarność», legalności działania tego związku w czasie trwania stanu wojennego i inne, które mogły wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". IPN Gd 267/7474
Akta sądowe Skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 09.04.1982 na karę 3 lat pozbawienia wolności i utratę praw publicznych na okres 1 roku. Orzeczoną karę odbywał od 24.04.1982 w ZK w Potulicach. Wyrokiem Sądu Najwyższego w Warszawie (N.36/82) z 19.08.1982 uniewinniony od zarzucanego mu czynu. Zwolniony z ZK w Potulicach 23.08.1982. Ww. wielokrotnie występował do sądu z wnioskiem o zwrot zakwestionowanych w trakcie przeszukania materiałów. Postanowieniem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 20.04.1988 wniosku nie uwzględniono i postanowiono o pozostawieniu w aktach sprawy zabezpieczonych materiałów, które stanowiły dowód rzeczowy w sprawie. IPN Gd 253/8947-8948
Akta sądowe Akta w sprawie Wojciecha Kozimora o odszkodowanie za niesłuszne skazanie wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W. 56/82) z 09.04.1982 na karę 3 lat pozbawienia wolności i utratę praw publicznych na okres 1 roku. Sąd Najwyższy w Warszawie (N. 36/82) wyrokiem z 19.08.1982 uniewinnił ww. od zarzucanego mu czynu. IPN Gd 253/9641
Akta paszportowe W aktach paszportowych Wojciecha Kozimora znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę wniesione 06.10.1982 przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku do WKŚ ("wszystkie kraje świata") w okresie od 04.09.1982 do 04.09.1984 w związku z toczącym się śledztwem RSD-47/82 i postępowaniem prokuratorskim Pm.Śl.II-57/82. W uzasadnieniu podano, że "wymieniony w dn. 9.IV.1982 został skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni za gromadzenie i przechowywanie w celu rozpowszechniania nielegalnych pism, szkalujących władze PRL". Powyższe materiały były wypożyczane dwukrotnie w 1986 przez Wydz. III WUSW w Rzeszowie. EARz 90478
.