Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław
Nazwisko: Bąk
Miejsce urodzenia: Małozów
Data urodzenia: 14-06-1947
Imię ojca: Jan
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Wiesław Bąk został internowany na podstawie Decyzji Nr 1749 z dnia 15.05.1982. W uzasadnieniu internowania podano, iż "narusza obowiązujący porządek prawny". Zwolniony na mocy Decyzji Nr 789 z dnia 14.07.1982. IPN Wr 040/961 (IV-3751/829)
Akta internowanego Podczas internowania w/wym. przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie (od 17.05.1982). IPN Wr 30/31 (24/82)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Wiesław Bąk został objęty kontrolą operacyjną w ramach KE krypt. "Łysy". Brak możliwości ustalenia powodu założenia kwestionariusza. W dn. 17.09.1984 KE przerejestrowano do SOR krypt. "Kos". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W okresie 17.09.1984-08.10.1986 Wiesław Bąk był rejestrowany do nr 45076 przez Wydz. V WUSW Wrocław w ramach SOR krypt. "Kos" założonej "na fakt wrogiej działalności w zakładzie »Hutmen«". W/wym. sprawa prowadzona w okresie 15.10.1982-08.09.1989 zarejestrowana była początkowo jako OZ (do 23.11.1982). Materiały o sygn. II-103386 zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
.