Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Kręciewski
Miejsce urodzenia: Mrągowo
Data urodzenia: 14-02-1960
Imię ojca: Konstanty
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta prokuratorskie Objęty śledztwem prowadzonym od 18.12.1981 do 11.01.1982 przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku w sprawie dopuszczenia się w trakcie zajść ulicznych w Gdańsku w dn. 17.12.1981 czynnej napaści na funkcjonariuszy MO poprzez rzucanie w nich granatami z gazem łzawiącym i kamieniami. Na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Wejherowie z 18.12.1981 tymczasowo aresztowany i osadzony w Zakładzie Karnym w Wejherowie. Akt oskarżenia sporządzono 11.01.1982. Skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku (III K.12/82) z 18.01.1982 na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku (IV K.1091/82) z 20.09.1982 uchylono wobec ww. areszt tymczasowy. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku (IV K.1091/82) z 17.08.1983 postępowanie wobec ww. umorzono na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1983. IPN Gd 58/13
Akta sądowe 08.02.1982 Prokuratura Rejonowa w Gdańsku (4 Ds.135/81) wniosła do Sądu Najwyższego rewizję od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku (III K. 12/82) z 18.01.1982 skazującego Jana Kręciewskiego na 8 miesięcy pozbawienia wolności domagając się wymierzenia skazanemu surowszej kary. 22.02.1982 rewizję od wyroku wniósł obrońca skazanego wnioskując o uniewinnienie oskarżonego bądź przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Sąd Najwyższy w Warszawie (V Kr. 57/82) wyrokiem z 10.05.1982 uchylił zaskarżony wyrok z 18.01.1982 i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia dla Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku. IPN BU 754/118
.