Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Łebkowski
Miejsce urodzenia: Przytuły-Las
Data urodzenia: 08-01-1957
Imię ojca: Jan
Imię matki: Leokadia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta nadzoru Objęty śledztwem prowadzonym od 18.12.1981 do 22.12.1981 przez Oddział WSW w Gdyni w sprawie skierowania do kolegów z jednostki wojskowej nr 5511 wypowiedzi o charakterze antypaństwowym, poniżającym ustrój i rząd PRL. Postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 20.12.1981 tymczasowo aresztowany. Oskarżony aktem sporządzonym 22.12.1981 o to, że "w dniu 17.12.1981 około godz. 19 w czasie zebrania marynarzy z pododdziału JW 5511 w Gdyni na terenie tej jednostki publicznie lżył i wyszydzał rząd PRL swoimi wypowiedziami wobec zebranych marynarzy oraz stwierdzał, że rząd PRL i PZPR od półtora roku wykazują nieudolność i nie robią nic aby polepszyć sytuację w kraju , że przez środki masowego przekazu fałszywie informuje się społeczeństwo o sytuacji w kraju w stanie wojennym, że stan wojenny wprowadził dyktaturę wojskową oraz, że tylko NSZZ «Solidarność» postępuje słusznie, przez co rozpowszechniał fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny". IPN Gd 267/6883
Akta sądowe Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W.11/81) odstępując od trybu doraźnego 29.12.1981 skazał Stanisława Łebkowskiego na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Wyrokiem Sądu Najwyższego w Warszawie (Rw.17/82) z 13.02.1982 orzeczoną względem ww. karę złagodzono na 6 miesięcy pozbawienia wolności. Po odbyciu orzeczonej kary pozbawienia wolności 18.06.1982 zwolniony z zakładu karnego. Postanowieniem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W.11/81) z 02.10.1989 ww. "przebaczono i puszczono w niepamięć" skazanie z 29.12.1981. IPN Gd 253/8772
Akta penitencjarne Postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 20.12.1981 tymczasowo aresztowany w związku z toczącym się postępowaniem Pm.Śl.II-16/81. 21.12.1981 osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W. 11/81) z 29.12.1981 na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Wyrokiem Sądu Najwyższego w Warszawie (Rw.17/82) z 13.02.1982 orzeczoną karę zmniejszono do 6 miesięcy pozbawienia wolności. Ww. odbywał karę od 08.03.1982 w Zakładzie Karnym w Koronowie, skąd 09.04.1982 został przeniesiony do Zakładu Karnego w Potulicach. Zwolniony 18.06.1982 po odbyciu kary. IPN By 98/62 (38/801)
Akta paszportowe W aktach paszportowych Stanisława Łebkowskiego znajduje się sporządzona 03.12.1982 przez Sek. VIII Wydz. IV KWMO w Łomży notatka służbowa dotycząca ww., który w trakcie odbywania zasadniczej służby wojskowej został skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności za głoszenie "wrogich" poglądów politycznych. W swoich wypowiedziach atakował partię i rząd jako potencjalnych sprawców obecnego kryzysu w Polsce. Domagał się oficjalnego słuchania zachodnich stacji radiowych oraz rozpowszechniał informacje z nielegalnych biuletynów. Na podstawie rozmów operacyjnych nie stwierdzono by ww. utrzymywał kontakty z działaczami NSZZ RI «Solidarność» z terenu gminy Jedwabne. EALO 28145
.