Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Irena Stefania
Nazwisko: Brojek
Nazwisko rodowe: Brojek
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 23-01-1949
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Krystyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Akta dot. internowania Ireny Brojek w okresie 11.01.-06.04.1982. W uzasadnieniu internowania podano, iż ww. "prowadzi działalności, która w okresie stanu wojennego rodzi niebezpieczeństwo wzmagania napięć społecznych". IPN Wr 040/667 (IV-3751/530)
Akta internowanego Internowana w okresie 11.01.1982-06.04.1982 początkowo w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, a od 15.01.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. IPN Bi 50/5
Osoba Zabezpieczona [OZ] Zarejestrowana w kategorii OZ. Brak możliwości ustalenia powodu zabezpieczenia. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta paszportowe W aktach Postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do WKŚ (wszystkich krajów świata) w okresie od 20.03.1987 do 20.03.1988 wystawione przez Insp. 2 WUSW we Wrocławiu. W uzasadnieniu podano, że Irena Brojek "jest aktywną działaczką struktur opozycji politycznej. Przebywając za granicą może wykorzystywać pobyt do wrogiej działalności politycznej skierowanej przeciwko PRL i szkalowania ustroju socjalistycznego. Pobyt za granicą może wykorzystywać do zawiązywania nowych kontaktów ze środowiskami opozycji politycznej działającej w KK". EAWR 307325
.