Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Barbara Ewa
Nazwisko: Maliszewska
Nazwisko rodowe: Szymczak
Miejsce urodzenia: Nowe Krąplewice
Data urodzenia: 16-11-1949
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Stefania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta prokuratorskie Materiały dot. B. Maliszewskiej 10.08.1982 wyłączono z postępowania Pm.Śl.II-159/82 do odrębnego śledztwa pod nr Pm.Śl.II-235/82. Postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni (Pm.Śl.II-159/82) z 16.06.1982 tymczasowo aresztowana pod zarzutem, że "będąc członkiem NSZZ >Solidarność< nie odstąpiła od udziału w działalności na rzecz tegoż związku zawodowego i w dniu 13.06.1982 od ok. godz. 10.30 działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami organizowała akcję protestacyjną i kierowała nią w Gdańsku przed kościołem Mariackim i bramą nr 2 Stoczni im. Lenina oraz przy Pomniku Poległych Stoczniowców rozpowszechniając wśród gromadzących się osób, tworzących zbiegowisko publiczne dwa rodzaje ulotek wykonanych techniką druku (..)". Postanowieniem z 21.09.1982 umorzono śledztwo w części dot. rozrzucenia w tłum przez ww. ulotek z powodu braku dowodów. Akt oskarżenia sporządzono 28.09.1982. IPN Gd 267/7605
Akta sądowe Skazana wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku (IV K. 1332/82) z 08.03.1983 na 3 miesiące aresztu zaliczając na poczet kary okres tymczasowego aresztowania. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku z 17.08.1983 postępowanie wobec ww. umorzono na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1983. IPN Gd 558/1 t. 1-2
Akta tymczasowo aresztowanego Postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 16.06.1982 tymczasowo aresztowana w związku z toczącym się postępowaniem Pm.Śl.II-159/82. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku (IV K.1332/82) z 17.11.1982 uchylono wobec ww. areszt tymczasowy i oddano ją pod dozór MO. IPN Gd 161/244 (38/14205)
Kwestionariusz ewidencyjny [KE] Kontrolowana operacyjnie po zwolnieniu z aresztu jako podejrzana o kolportaż nielegalnych ulotek. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 18932/II zniszczono. Materiałów o sygn. 18932/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe W aktach paszportowych Barbary Maliszewskiej znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę Z nr 7962/82 do WKŚ ("wszystkie kraje świata") w okresie od 28.07.1982 do 28.07.1984 wniesione przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku (RSD-121/82), ponieważ "działając wspólnie ze swoim mężem i innymi osobami w dniu 13 czerwca 1982 w Gdańsku wykorzystując zakończenie się nabożeństwa w bazylice Mariackiej w Gdańsku i wychodzenie wiernych rozrzuciła ulotki zawierające w swej treści fałszywe informacje mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy uliczne oraz nawoływała do manifestacji i przemarszu pod Pomnik >Ofiar Grudnia 1970< pod Stocznią Gdańską im. Lenina". IPN Gd 645/295812 (EAGD 295812)
.