Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Ostrowski
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 25-03-1937
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Joanna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Akta dotyczą osób internowanych z terenu woj. bydgoskiego. Ryszard Ostrowski występuje jako przebywający na internowaniu w ZK w Potulicach na mocy decyzji o internowaniu nr 50/81 z 14.12.1981. Ww. wniósł skargę na powyższą decyzję. W opinii Wydz. V KWMO w Bydgoszczy należało pozytywnie rozpatrzyć skargę R. Ostrowskiego i doprowadzić do zwolnienia go z internowania ze względu na bardzo wysokie kwalifikacje zawodowe niezbędne do funkcjonowania pracowni projektowej Zakładów Chemicznych "Organika- Zachem" w Bydgoszczy. Decyzją nr 11/81/U internowanie uchylono 23.12.1981. IPN By 069/1357 t. 4 (1364/IV, IPN 0164/9 t. 4)
Akta internowanego Internowany w ramach akcji "Jodła" (zarejestrowany 18.12.1981 pod nr 19770) na mocy decyzji nr 50/81 wydanej 14.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Bydgoszczy, ponieważ "może inspirować i organizować wystąpienia przeciwko władzy". Zwolniony na mocy decyzji nr 11/81/U wydanej 23.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Bydgoszczy. IPN By 97/95 (40/A/95)
Kwestionariusz ewidencyjny [KE] Kontrola operacyjna członka Prezydium Komitetu Zakładowego NSZZ «Solidarność» w Zakładach Chemicznych "Organika- Zachem" w Bydgoszczy. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 7109/II zniszczono 24.01.1990. Materiałów o sygn. 7109/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.