Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman
Nazwisko: Buchaniewicz
Miejsce urodzenia: Legnica
Data urodzenia: 03-12-1950
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Katarzyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 09.04.1982 zarejestrowany pod nr. 44104 w ramach SOR o krypt. "Iglica" (nr. rej. 43707, założona 06.01.1982 jako SOS, 14.01.1982 przekwalifikowana na SOR) dot. "nieprzerwania działalności związkowej w okresie stanu wojennego" w Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu. Informacja o celach prowadzenia sprawy zachowała się w aktach o sygn. IPN Wr 053/2304 (k. 74, Meldunek operacyjny Wydz. III KW MO Wrocław z 05.01.1982). Materiały o sygn. II-102699 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowania Akta dot. R. Buchaniewicza internowanego na podstawie Decyzji Nr 1605 z dnia 27.03.1982, zwolnionego na mocy Decyzji Nr 575 z dnia 08.06.1982. IPN Wr 040/842 (IV-3751/707)
Akta internowanego Akta dot. R. Buchaniewicza internowanego w okresie 29.03-11.06.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Nysie. W uzasadnieniu internowania podano, iż "w okresie stanu wojennego prowadzi działalność, która rodzi niebezpieczeństwo powstania napięć społecznych". IPN Wr 30/768 (21/82)
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów za granicę obejmujące WKŚ, wniesione przez Wydz. III WUSW Wrocław w okresie od 20.11.1985 do 20.11.1987. W uzasadnieniu podano, iż ww. był "internowany w okresie stanu wojennego, kontynuował nielegalną działalność w ramach podziemnych struktur >Solidarności< na terenie Wytwórni Filmów Fabularnych, utrzymując stały i systematyczny kontakt z działaczami podziemia P.Wr. Na terenie WFF prowadzi też działalność skierowaną przeciwko członkom PZPR i związków zawodowych. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że pobyt za granicą wykorzysta do nawiązania kontaktów z ośrodkami dywersji ideologicznej". Zastrzeżenie anulowano 07.06.1988. EAWR 120284
.