Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Genowefa Antonina
Nazwisko: Bułacińska
Nazwisko rodowe: Wawryczuk
Miejsce urodzenia: Będzyn
Data urodzenia: 25-02-1945
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Antonina
Dodatkowe informacje:

Członek PZPR od 24.10.1965. Członek ZMW - brak bliższych danych. Członek ZSMP - brak bliższych danych. Dyrektor Szkoły w Majkowicach - brak bliższych danych. Radna GRN - brak bliższych danych. Członek Gminnego Komitetu Kontroli Społecznej w Ręcznie od 1978. 
Przebieg szkolenia partyjnego:

- słuchacz kursu dla kierowników Gminnych Ośrodków Pracy Ideowo-Wychowawczej w 1976,

- słuchacz 1-miesięcznego kursu przy KC PZPR w Warszawie dla I sekretarzy Komitetów Gminnych PZPR w 1980,

- ukończyła roczny WUML w 1981,

- słuchacz 6-tygodniowego kursu w Wyższej Partyjnej Szkole w Kijowie w 1985.

Źródła: AP Piotrków Trybunalski, KW PZPR w Piotrkowie Trybunalskim, karty osobowe 961/62-63; Tamże, 10 (protokóły z Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z dn. 12.01.1984); AP Piotrków Trybunalski, KG PZPR w Ręcznie, 1 (protokóły z gminnych konferencji sprawozdawczo-wyborczych za okres 1974-1979); Tamże, 4 (protokoły posiedzeń plenarnych 1973-1976); Tamże, 5 (protokóły posiedzeń plenarnych 1977, 1979-1980); Tamże, 7 (protokóły z posiedzeń Egzekutywy KG 1975-1977).Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
I Sekretarz POP przy Szkole Podstawowej Majkowice PZPR 1968 1979 AP Piotrków Trybunalski, KW PZPR w Piotrkowie Trybunalskim, karta osobowa 961/62.
Sekretarz Organizacyjny Komitet Gromadzki Bąkowa Góra PZPR 1968 1972 AP Piotrków Trybunalski, KW PZPR w Piotrkowie Trybunalskim, karta osobowa 961/62.
Członek Gminna Komisja Rewizyjna Komitet Gminny Ręczno PZPR 18-12-1974 AP Piotrków Trybunalski, KG PZPR w Ręcznie, 1 (protokóły z Gminnych Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczych za okres 1974-1979) - protokół z Gminnej Konferencji Partyjnej z dn. 18.12.1974.
Przewodnicząca Gminna Komisja Rewizyjna Komitet Gminny Ręczno PZPR 18-12-1974 AP Piotrków Trybunalski, KG PZPR w Ręcznie, 1 (protokóły z Gminnych Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczych za okres 1974-1979) - protokół z Gminnej Konferencji Partyjnej z dn. 18.12.1974.
Kierownik Gminny Ośrodek Pracy Ideowo-Wychowawczej Komitet Gminny Ręczno PZPR 06-07-1976 1979 AP Piotrków Trybunalski, KW PZPR w Piotrkowie Trybunalskim, karta osobowa 961/62; AP Piotrków Trybunalski, KG PZPR w Ręcznie, 7 (protokóły z posiedzeń Egzekutywy KG 1975-1977), b.p. - protokół Nr 11/76 z dn. 6.07.1976.
Członek Egzekutywa Komitet Gminny Ręczno PZPR 09-12-1976 AP Piotrków Trybunalski, KW PZPR w Piotrkowie Trybunalskim, karta osobowa 961/62; AP Piotrków Trybunalski, KG PZPR w Ręcznie, 4 (protokóły posiedzeń plenarnych 1973-1976 - protokół nr 22 z dn. 09.12.1976 (uchwała o powołanie w skład Egzekutywy); Tamże, 1 (protokóły z gminnych konferencji sprawozdawczo-wyborczych za okres 1974-1979) - protokół z Gminnej Konferencji Partyjnej z dn. 16.11.1977.
Sekretarz Ds. Propagandy Komitet Gminny Ręczno PZPR 16-11-1977 AP Piotrków Trybunalski, KW PZPR w Piotrkowie Trybunalskim, karta osobowa 961/62; AP Piotrków Trybunalski, KG PZPR w Ręcznie, 1 (protokóły z Gminnych Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczych za okres 1974-1979) - protokół z Gminnej Konferencji Partyjnej z dn. 16.11.1977.
Członek Rada Programowa Gminnego Ośrodka Pracy Ideowo-Wychowawczej Komitet Gminny Ręczno PZPR 02-12-1977 AP Piotrków Trybunalski, KG PZPR w Ręcznie, 7 (protokóły posiedzeń Egzekutywy 1975-1977) - protokół nr 12/77 z posiedzenia Egzekutywy w dn.02.12.1977; Tamże, 4 (protokoły posiedzeń plenarnych 1973-1976) - protokół nr 17/76 z posiedzenia w dn. 07.10.1976.
I Sekretarz Komitet Gminny Ręczno PZPR 09-11-1979 31-08-1989 AP Piotrków Trybunalski, KW PZPR w Piotrkowie Trybunalskim, karta osobowa 961/62; AP Piotrków Trybunalski, KG PZPR w Ręcznie, 5 (protokóły posiedzeń plenarnych 1977, 1979-1980) - protokół z dn. 09.11.1979; Tamże, 1 (protokóły z Gminnych Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczych za okres 1974-1979) - protokół z Gminnej Konferencji Partyjnej z dn. 16.11.1979; Tamże, 5 (protokoły z Gminnych Konferencji PZPR za okres 1981-1985).
Członek Prezydium Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej Komitet Wojewódzki Piotrków Trybunalski PZPR 12-01-1984 AP Piotrków Trybunalski, KW PZPR w Piotrkowie Trybunalskim, 10 (protokóły z Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z dn. 12.01.1984), k. 181 (skład Prezydium WKKP wybranego na konferencji), k. 275 (protokół z pierwszego plenarnego posiedzenia WKKP).
Wiceprzewodnicząca Prezydium Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej Komitet Wojewódzki Piotrków Trybunalski PZPR 12-01-1984 AP Piotrków Trybunalski, KW PZPR w Piotrkowie Trybunalskim, 10 (protokóły z Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z dn. 12.01.1984), k. 275-276 (protokół z pierwszego plenarnego posiedzenia WKKP).
.