Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-08-2022 07:47

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Waldemar
Nazwisko: Reginiewicz
Miejsce urodzenia: NIEŚWIEŻ
Data urodzenia: 01-01-1943
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] W dn. 29.01.1981 Waldemar Reginiewicz został zarejestrowany pod numerem Pi 3941 w charakterze figuranta sprawy dotyczącej działalności „Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego b. NSZZ >Solidarność<”. Mat. o sygn. 64/IV/S zniszczono 08.01.1990, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta internowania Internowany na mocy decyzji nr 60 z dn. 12.12.1981 zwolniony decyzją o uchyleniu internowania nr 13 z dn. 06.03.1982 „Jako działacz NSZZ >Solidarność< aktywnie uczestniczył w organizowaniu akcji strajkowych i protestacyjnych. Był głównym inicjatorem, jako wiceprzewodniczący MKK >Solidarność< w Wałczu, rozpowszechniania materiałów propagandowych szkalujących rząd PRL, PZPR oraz sojusze Polski. Brał udział w opracowaniu petycji do rządu żądającej uwolnienia więźniów politycznych”. IPN Po 080/52 t. 18, IPN Po 161/1
Akta internowanego Internowany w dn. 13.12.1981 i osadzony w OO we Wronkach, następnie przeniesiony do OO w Gębarzewie, ponieważ „nawołuje do czynów skierowanych przeciwko sojuszom PRL z państwami sprzymierzonymi”. Zwolniony z internowania w dn. 06.03.1982. IPN Po 88/214
.