Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leonard Franciszek
Nazwisko: Warda
Miejsce urodzenia: Juncewo
Data urodzenia: 10-10-1940
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Marta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Leonard Warda był inwigilowany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Błysk” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 12.01.1982 pod nr. rej. KA 47765 i prowadzonej przez Wydział V/V-2 KW MO Katowice. Sprawa została założona na podstawie zgłoszenia dyrekcji Fabryki Zmechanizowanych Obudów Ścianowych „FAZOS’ w Tarnowskich Górach o „zaistnieniu w tym zakładzie przerwy w pracy załogi”. Strajk okupacyjny rozpoczęto 14.12.1981, a zakończono 17.12.1981. Strajkujący domagali się uwolnienia osób internowanych oraz zniesienia stanu wojennego. Celem SOR było ustalenie organizatorów strajku i pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej, a także „kontrola operacyjna nastrojów wśród załogi”. W związku z prowadzoną sprawą Leonard Warda, który był jednym z inspiratorów strajku, został zatrzymany, przesłuchany oskarżony z art. 46 ust. 1 i 2 oraz z art. 48 ust. 3 dekretu o stanie wojennym i tymczasowo aresztowany. W dniu 12.05.1982 ww. objęto rozpracowaniem w ramach SOR krypt. „Błysk” i zarejestrowano w ewidencji operacyjnej pod nr. rej. KA 49593/47765. Rozpracowanie zakończono 05.06.1982. W dniu 10.08.1982 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” KW MO Katowice pod sygn. 38904/II. IPN Ka 036/2660 (38904/II).
W aktach sądowych znajdują się informacje dot. śledztwa (sygn. akt Pg. Śl. II 26/81) wszczętego 22.12.1981 przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Gliwicach w sprawie strajku zorganizowanego w dniach 14-17.12.1981 w Fabryce „FAZOS" w Tarnowskich Górach. W związku z prowadzonym śledztwem ww. został w dn. 22.12.1981 oskarżony o naruszenie dekretu o stanie wojennym i tymczasowo aresztowany. Śledztwo prowadzone w trybie doraźnym zakończono 04.01.1982. W dniu 16.02.1982 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu (sygn. akt So.W. 96/82) uznał ww. winnym tego, że będąc członkiem NSZZ „Solidarność” wbrew postanowieniom dekretu z 12.12.1981 nie zaprzestał działalności związkowej przez to, że organizował i kierował strajkiem pracowników zmilitaryzowanej Fabryki „FAZOS” tj. przestępstwa z art. 46 ust. 1 i 2 oraz uniewinnił od zarzutu z art. 48 ust. 3 (sporządzenie komunikatów, oświadczeń i odezw zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój i rozruchy) i skazał ww. na 3 lata i 6 mies. pozbawienia wolności oraz dwuletnią utratę praw publicznych. IPN Wr 101/6317 (So.W. 96/82).
Akta sądowe. W dniu 19.11.1982 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu udzielił ww. przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności na okres 6 mies. W dniu 20.04.1983 decyzją nr PU-1111-44-83, Rada Państwa skorzystała z prawa łaski i warunkowo zwolniła ww. z odbycia reszty kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem 3-letniego okresu próby. W dniu 15.08.1983 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu w związku z zastosowaniem przepisów ustawy o amnestii z dn. 21.07.1983, złagodził karę pozbawienia wolności o połowę, a w 31.10.1989 „przebaczył i puścił w niepamięć” skazanie za występek z art. 46 ust. 1 i 2 oraz zarządził zatarcie skazania za ten występek. IPN Wr 101/6318 (So.W. 96/82).
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego zawierają materiały wytworzone w związku z aresztowaniem ww., który został zatrzymany 21.12.1981 z uwagi na fakt, iż „nie zaprzestał działalności związkowej”, organizował i kierował strajkiem oraz rozpowszechniał odezwy, które mogły wywołać rozruchy. W dniu 16.02.1982 skazany przez sąd na karę 3 lat i 6 mies. pozbawienia wolności. Od dnia 23.12.1981 przebywał w Areszcie Śledczym w Zabrzu, 04.03.1982 został przewieziony do Zakładu Karnego w Raciborzu, a 11.06.1982 do Zakładu Karnego we Wrocławiu. W dniu 19.11.1982 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu udzielił ww. przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności na okres 6 mies. Leonard Warda opuścił więzienie 23.11.1982. W dniu 20.04.1983 decyzją nr PU-1111-44-83, Rada Państwa skorzystała z prawa łaski i warunkowo zwolniła ww. z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. IPN Ka 174/528 t. 1-2 (144/82).
Leonard Warda występuje w aktach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Spiker” zarejestrowanego w ewidencji operacyjnej 19.05.1981 pod nr. rej. KA 46725 i prowadzonego przez Grupę Operacyjną w Bytomiu Wydziału III „A” KW MO Katowice, Wydział V KW MO Katowice, a następnie Grupę Operacyjną w Bytomiu Wydziału V-2 KW MO Katowice. KE został założony na podstawie informacji operacyjnej dotyczącej obchodów 1 i 3 Maja 1981 na terenie Tarnowskich Gór. KE zakończono 14.04.1982, materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO Katowice pod sygn. 37892/II. Leonard Warda występuje w aktach w związku z omówieniem strajku jaki miał miejsce w dn. 14-17.12.1981 w Fabryce Zmechanizowanych Obudów Ścianowych „FAZOS”. IPN Ka 036/1717 t. 2 (37892/II).
W materiałach operacyjnych KW MO Katowice znajduje się m.in. informacja dot. milicyjnej „demonstracji sił” w rejonie Fabryki Zmechanizowanych Obudów Ścianowych „FAZOS” w Tarnowskich Górach, w związku ze strajkiem okupacyjnym jaki miał miejsce w okresie 14-17.12.1981 w zakładzie. Ww., występuje w materiałach, ponieważ był jednym z inspiratorów i organizatorów strajku. IPN Ka 0103/219 (246/K).
W dniu 02.06.1992 Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa w Warszawie (sygn. akt WO 71/92), po rozpatrzeniu sprawy Leonarda Wardy, zmienił wyrok Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dn. 16.02.1982 (sygn. akt So.W. 96/82) i uniewinnił Leonarda Wardę od przypisywanych mu przestępstw. IPN Wr 101/6318.
.