Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz Bolesław
Nazwisko: Włodarek
Miejsce urodzenia: Drawsko
Data urodzenia: 19-02-1942
Imię ojca: Zenon
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kazimierz Włodarek występuje w materiałach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Rynek” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 18.06.1980 pod nr. rej. RA 6228 i prowadzonej przez Wydział III „A” KW MO Radom. Sprawa została założona w celu stałej kontroli nastrojów panujących wśród pracowników Radomskich Zakładów Przemysłu Skórzanego „Radoskór”, niezadowolonych z „pogarszającej się sytuacji zaopatrzeniowej na rynku”. Ww. występuje w aktach w związku z informacją dot. pobytu w dn. 20.10.1980 na terenie Zakładu nr 1 delegacji NSZZ „Solidarność” z Jastrzębia Zdroju, której był członkiem. SOS zakończono 12.03.1981 i zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO Radom pod sygn. 571/IV. IPN Ra 08/570 (571/IV).
Kazimierz Włodarek występuje w materiałach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Transport” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 31.07.1980 pod nr. rej. RA 6469 i prowadzonej przez Wydział III „A” KW MO Radom. Sprawa została założona na podstawie informacji operacyjnej, z której wynikało, że grupa pracowników Zakładów Metalowych w Radomiu zapowiedziała przerwę w pracy w przypadku „podwyżki cen artykułów spożywczych”, co negatywnie wpłynęło na nastroje wśród pracowników innych wydziałów. Celem sprawdzenia było ustalenie inspiratorów, „wyciszenie negatywnych dyskusji”, „bieżąca kontrola sytuacji i atmosfery wśród pracowników” oraz niedopuszczenie do przerwania pracy. Ww. występuje w aktach sprawy, ponieważ 20.10.1980 na terenie Radomskich Zakładów Przemysłu Skórzanego „Radoskór”, a 21.10.1980 w Domu Kultury Zakładów Metalowych im. Gen. „Waltera”, jako przedstawiciel NSZZ „Solidarność” z Jastrzębia Zdroju, wziął udział w spotkaniu z pracownikami, na którym omawiane były sprawy związane z działalnością związkową. SOS zakończono 28.03.1981, materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO Radom pod sygn. 614/IV. IPN Ra 08/613 (614/IV).
Kazimierz Włodarek występuje w materiałach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Węgiel” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 14.11.1980 pod nr. rej. KA 45783 i prowadzonej przez Wydział III „A” KW MO Katowice, a następnie Wydział V/V-2 KW MO Katowice. Sprawa została założona w związku z powstaniem Międzyzakładowej Komisji Robotniczej NSZZ „Solidarność” w Jastrzębiu Zdroju. Celem sprawy była operacyjna kontrola działalności MKR-u, ochrona komisji przed „wpływami elementów antysocjalistycznych, radykalnych, społecznie agresywnych” oraz niedopuszczenie do „przekształcenia się działań związkowych w poczynania skierowane przeciwko ustrojowi PRL”. SO krypt. „Węgiel” zakończono z uwagi na „likwidację obiektu operacyjnie kontrolowanego”. Zgromadzone materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO Katowice pod sygn. 419/IV. Ww. występuje w aktach z uwagi na fakt, iż w 1980 roku był członkiem Komitetu Strajkowego w KWK „Manifest Lipcowy”. IPN Ka 030/160 (419/IV).
Akta internowania. Ww., aktywny, radykalny „wrogo nastawiony do władz i PZPR” działacz związkowy na terenie KWK „Manifest Lipcowy”, oddelegowany do pracy w Międzyzakładowym Komitecie Robotniczym (członek prezydium), uczestnik licznych masówek i spotkań z robotnikami m.in. w Pszczynie, Wałbrzychu, Łodzi i Radomiu. internowany 13.12.1981 na podstawie Decyzji nr III „A”/112, ponieważ „w miejscu pracy może być inspiratorem i organizatorem strajku oraz innych wrogich aktów”. Zwolniony 29.01.1982. W dniu 10.07.1982 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” KW MO Katowice pod sygn. 38744/II. IPN Ka 036/2511 (38744/II).
Kazimierz Włodarek figuruje w skorowidzu alfabetycznym osób internowanych w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu Zdroju, gdzie przebywał od 13.12.1981 do 29.01.1982. IPN Ka 175/711.
Kazimierz Włodarek był kontrolowany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Komisja” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 27.10.1988 pod nr. rej. KA 67407 i prowadzonej przez Sekcję V RUSW Jastrzębie-Zdrój. Sprawa została założona, z uwagi na fakt powstania 28.08.1988 na terenie KWK „Manifest Lipcowy” Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, która rozpoczęła prowadzenie aktywnej działalności związkowej (zbieranie składek, kolportowanie pisma zakładowego „Manifeściak”, a także organizacja wieców na których omawiano sprawy związkowe). Celem SOR było rozpoznanie składu osobowego TKZ-u, ustalenie motywów i pobudek działania związkowców oraz „stopnia oddziaływania na załogę”, a także bieżąca kontrola. Ww., aktywny działacz związkowy, członek Zakładowego Komitetu Strajkowego, a następnie TKZ-tu, został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej do SOR krypt. „Komisja” 11.04.1989. W związku z prowadzoną sprawą SB podjęła m.in. „działania operacyjne zmierzające do zakłócenia i dezorganizacji pracy TKZ-tu na terenie kopalni”. Rozpracowanie zakończono 08.09.1989 ze względu na legalizację struktur związkowych. W dniu 28.11.1989 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 43795/II, a następnie zmikrofilmowano (sygn. 43795/2). IPN Ka 048/689 (43795/II), IPN Ka 0169/1669 (43795/2) mikrofilm.
Akta sądowe dotyczą pozwu o przywrócenie do pracy w KWK „Manifest Lipcowy”, złożonego przez ww., który w dn. 15-31.08.1988 brał udział w strajku na terenie kopalni. W dniu 02.11.1988 Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju umorzył postępowanie wobec cofnięcia pozwu. IPN Ka 149/3 (IV P 162/88).
Teczka obiektowa. Ww. występuje w materiałach sprawy dotyczącej „zabezpieczenia operacyjnego” Kopalni Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju. W teczce znajdują się m.in. dokumenty dotyczące osób zaangażowanych w tworzenie struktur NSZZ „Solidarność” na terenie zakładu. IPN Ka 0103/216 t. 1-2 (K/243).
.