Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesław Jan
Nazwisko: Duda
Miejsce urodzenia: Katowice
Data urodzenia: 08-07-1950
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W ramach prowadzonej (od 25.10.1984) SOR ustalono, że działacze zdelegalizowanych struktur „Solidarności” z Katowic nawiązali kontakt z osobami działającymi w Warszawie w celu zdobycia nadajnika telewizyjnego, umożliwiającego emisję obrazu telewizyjnego o treści antywyborczej w dniach poprzedzających wybory parlamentarne 1985 r. Nadajnik został przewieziony do Katowic 6.10.1985, a następnie został ukryty w domu Czesława Dudy, gdzie został odnaleziony przez funkcjonariuszy SB w dn. 7.10.1985. W czasie przeszukania odnaleziono również znaczne ilości materiałów bezdebitowych, a Czesław Duda został zatrzymany. Wym. został zarejestrowany do SOR dn. 14.10.1985. Osoby związane ze sprawą nadajnika telewizyjnego zostały zatrzymane, tymczasowo aresztowane i osądzone. Dn. 26.08.1986 Sąd Wojewódzki w Katowicach umorzył postępowanie na podstawie ustawy z dn. 17.07.1986. Sprawę operacyjną zakończono 27.12.1989 z powodu legalizacji NSZZ „Solidarność”, materiały złożono w archiwum. IPN Ka 048/840 (43996/II) t. 1-3
Materiały ewidencyjne Pod numerem rejestracyjnym KA-57525 odnotowano zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych z datą 6.08.1985, nr KA-226/Z/87. Wypis na podstawie zapisu z dziennika rejestracyjnego
Akta kontrolno-śledcze Akta śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Wojewódzkiej w Katowicach (sygn. II Ds. 99/85/S). Cz. Duda został tymczasowo aresztowany dn. 7.10.1985; oskarżony dn. 14.03.1986 o to, że od 6 do 7.10.1985 w Katowicach, działając wspólnie i bez wymaganego zezwolenia przechowywał telewizyjny aparat nadawczy tj. o popełnienie przestępstwa z art. 287 kk. Oskarżony również o to, że od 04.1985 do 7.10.1985 w Katowicach i in. miejscowościach wspólnie z innymi osobami w celu wywołania niepokoju publicznego rozpowszechniał „nielegalne” wydawnictwa o treści antypaństwowej tj. o popełnienie przestępstwa z art. 282 „a”§ 1 kk. Sprawę rozpatrzył Sąd Rejonowy w Katowicach V Wydz. Karny (sygn. V K 423/86), który dn. 19.04.1986 uznał oskarżonego winnym zarzucanych czynów i skazał na karę łączną 1,5 roku pozbawienia wolności oraz opłatę kosztów sądowych. Sąd Wojewódzki w Katowicach Wydz. V Rewizyjny (sygn. Kr 924/86) w dn. 26.08.1986 umorzył postępowanie na mocy ustawy z dn. 17.07.1986. IPN Ka 029/864 (9596/III) t. 1-2
Akta tymczasowo aresztowanego/ skazanego Akta tymczasowo aresztowanego, a następnie skazanego wyrokiem sądowym za posiadanie „nielegalnych” wydawnictwa oraz nadajnika telewizyjnego bez zezwolenia władz. Tymczasowo aresztowany od dn. 7.10.1985, do Aresztu Śledczego przewieziony dn. 10.10.1985. Zwolniony z miejsca odosobnienia na mocy ustawy o amnestii dn. 26.08.1986. IPN Ka 34/309 (53/85) t. 1-2
Akta paszportowe W aktach paszportowych zachowała się informacja, że Wydz. Śledczy WUSW w Katowicach wniósł o zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych, ponieważ Czesław Duda był podejrzany w śledztwie RSD-43/85 (II Ds. 99/85/S) z art. 282 a § 1 kk i art. 287 kk. Zastrzeżenie nr Z-0182/86 EAKT/A odnotowano dn. 24.01.1986. IPN Ka 620/55655 (EAKT 55655) t. 1-2
.