Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Paweł Filip
Nazwisko: Nowacki
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 11-07-1962
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Ewa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Paweł Nowacki rejestrowany do sprawy 05.05.1982 dot. kolportażu wrogich ulotek po wprowadzeniu stanu wojennego oraz podejrzenia utworzenia nielegalnej organizacji i związku młodzieżowego. IPN Po 08/1279 (10974/II).
Akta tymczasowo aresztowanego Paweł Nowacki został tymczasowo aresztowany, podejrzany o to, że „od końca 1981 r. do 29 kwietnia 1982 r. w Poznaniu działając czynem ciągłym wspólnie i w porozumieniu z innymi rozpowszechniał fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. Areszt uchylono 08.07.1982. IPN Po 89/143 (58163).
Akta śledcze Paweł Nowacki został objęty postępowaniem, podejrzany o gromadzenie, rozpowszechnianie i wykonywanie druków wiadomości mogących wywołać niepokój społeczny bądź rozruchy. IPN Po 04/3475 (14968/III).
Akta sądowe Wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu z 08.07.1982 umorzono postępowanie wobec P. Nowackiego. Wyrokiem Sądu Najwyższego–Izby Wojskowej z 10.09.1982 nie uwzględniono rewizji wniesionej przez Prokuraturę Wojsk Lotniczych w Poznaniu do wyroku z 08.07.1982. IPN BU 749/77-78.
.