Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Kosobudzki
Miejsce urodzenia: Kościelna Wieś
Data urodzenia: 29-12-1951
Imię ojca: Wiktor
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona na Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ "Solidarność" Regionu Białystok. Jerzy Kosobudzki został zarejestrowany do sprawy przez Wydz. V KWMO Białystok dn. 13.10.1982 pod nr rej. Bk 29122 jako delegat na Walny Zjazd NSZZ "Solidarność" Regionu Białystok w czerwcu 1981. Inwigilowany w ramach ogólnopolskiej operacji "Lato-80". Prowadzenie sprawy zostało zakończone z powodu zdelegalizowania "Solidarności". Akta sprawy zawierały 22 tomy i zostały zniszczone 28.11.1989. Pod sygnaturą IPN Bi 011/66 zachowały się dwa meldunki operacyjne (z 12.11.1980 i 17.11.1983), w których brak nazwisk osób rozpracowywanych. Wpis sporządzono na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. IPN Bi 011/66 (351/IV) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Zabezpieczenie operacyjne W dniu 02.10.1986 Jerzy Kosobudzki został zarejestrowany przez Wydz. II WUSW w Białymstoku w kategorii zabezpieczenie. Brak jest informacji odnośnie charakteru zabezpieczenia. W dniu 07.02.1988 rejestrację zdjęto z ewidencji. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
.