Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Ożarowski
Miejsce urodzenia: Dębniki
Data urodzenia: 25-04-1937
Imię ojca: Jan
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dot. Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Region Białystok. J. Ożarowski inwigilowany był w ramach ogólnopolskiej operacji „Lato-80” jako delegat na walny zjazd NSZZ „Solidarność” Region Białystok w czerwcu 1981 działający na terenie miasta Ełk. Akta zachowały się w stanie szczątkowym, nie występuje w nich nazwisko J. Ożarowskiego. Wpis sporządzono na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. IPN Bi 011/66 (351/IV) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Akta administracyjne W aktach zachował się wniosek z dn. 20.05.1985 skierowany z Zakładu Energetycznego w Białymstoku w sprawie dopuszczenia J. Ożarowskiego do dostępu do wiadomości stanowiących tajemnicę państwową oraz pismo skierowane z WUSW Suwałki z dn. 27.07.1985 odmawiające zgody. W uzasadnieniu decyzji z dn. 6.07.1985 skierowanym z SB RUSW w Ełku informowano, iż ww. min. „był jednym z aktywnych działaczy NSZZ »Solidarność«, w tym również przewodniczącym komisji oddziałowej NSZZ »Solidarność« przy Zakładzie Energetycznym w Białymstoku Rejon Ełk. W okresie swojej działalności przejawiał negatywną postawę w stosunku do przemian społeczno-politycznych zachodzących w kraju”. IPN Bi 016/26 (7/85)
.