Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Dajos
Miejsce urodzenia: Dąbrowa
Data urodzenia: 01-04-1914
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Agata


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne Materiały operacyjne dotyczące żołnierzy skazanych za przynależność do AK i nielegalne posiadanie broni działających na terenie powiatu puławskiego i lubelskiego do 1949 roku. W aktach zachowało się zeznanie z dn. 13.10.1945, w którym J. Dajos zamieszkały w Dąbrowie Wronowskiej wymieniany jest jako żołnierz AK. IPN Lu 0220/106 (234/III, 234/3)
Sprawa Obiektowa [SO] Materiały dotyczące rozpracowania struktury organizacyjnej i działalności żołnierzy z tzw. Inspektoratu Puławy WiN. W skład Inspektoratu wchodziły obwody: Puławy, Kraśnik i Garwolin podzielone na rejony i placówki. J. Dajos wymieniany jest jako nieujawniony żołnierz WiN z rejonu Godów, w skład którego wchodziły placówki: Wronów i Dębiny. IPN Lu 08/148 (0/160)
Akta operacyjne Wykazy imienne osób podejrzanych i aresztowanych przez PUBP Puławy oraz wykazy imienne członków organizacji WiN z rozbiciem na poszczególne gromady powiatu puławskiego za rok 1946. J. Dajos występuje w wykazie osób zatrzymanych przez PUBP Puławy w okresie od dn. 1.09.1946 do dn. 30.09.1946. J. Dajos został zatrzymany w dn. 18.09.1946 jako „podejrzany o przechowywanie broni”. IPN Lu 041/7 (12/7)
Akta śledcze Akta śledcze w sprawie przeciwko J. Dajosowi podejrzanemu o przynależność do WiN oraz „nielegalne posiadanie broni”. W dn. 12.01.1949 ww. został zatrzymany przez funkcjonariusza PUBP Puławy we wsi Dąbrowa Wronowska, a następnie przekazany do WUBP w Lublinie. Wg informacji z dnia 12.01.1949 zawartej w tzw. „Arkuszu kronikarskim” ww. zatrzymany został po raz pierwszy w dn. 18.09.1946 jako „podejrzany o nielegalne posiadanie broni”, lecz zwolniony z powodu braku dowodów. W doniesieniu informatora o ps. „Szperacz” z dn. 16.08.1948 wymieniany jest jako „członek nielegalnej organizacji WiN w placówce Dąbrowa podległej placówce Siewalka, który w okresie amnestyjnym nie ujawnił się”. Postanowieniem WUBP w Lublinie z dn. 4.02.1949 dochodzenie umorzono z powodu nieudowodnienia „przestępczej działalności” i zwolniono ww. z aresztu śledczego przy WUBP Lublin. IPN Lu 011/850 (5645/III, SL 1172)
Akta sądowe Akta sprawy dotyczące żołnierzy oddziału NSZ pod dowództwem „Żuka” aresztowanych przez władze bezpieczeństwa w okresie od 15.05.1946 do 22.06.1946 na terenie powiatu Puławy. W protokole przesłuchania jednego z podejrzanych w sprawie z dn. 19.06.1946 J. Dajos wymieniany jest jako osoba, która przechowywała broń należącą do oddziału. IPN Lu 16/808/1-16 (Sr 869/46)
Rozpracowanie Obiektowe Sprawa założona na byłych członków oddziału podziemia niepodległościowego AK/WiN pod dowództwem „Orlika” z terenu powiatów: Puławy, Łuków i Kraśnik. Rozpracowanie objęło m.in. trzech nieujawnionych żołnierzy oddziału „Orlika” działających w placówce w Dąbrowie Wronowskiej, w tym J. Dajosa. Poprzez wprowadzenie sieci referentów dawnej gminy Godów planowano ustalenie ich kontaktów i wzajemnych powiązań. W toku rozpracowania ustalono, iż między działaczami zachodzą rodzinne powiązania toteż zrezygnowano z ich werbunku i skierowano do rozpracowania informatora o ps. „Szperacz”. J. Dajos wymieniany jest także jako czynny żołnierz NSZ działający na terenie placówki oddziału „Żuka” we wsi Wronów oraz członek PSL. IPN Lu 08/161/1-4 (0/174)
.