Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Pietrzyk
Miejsce urodzenia: Lubenia
Data urodzenia: 23-11-1906
Imię ojca: Jan
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne A. Pietrzyk wymieniony jest w Księdze podejrzanych i aresztowanych przez PUBP w Rzeszowie za lata 1944-1945. IPN-Rz-50/48
Akta śledcze Akta sprawy śledczej odnoszącej się m.in. do A. Pietrzyka oskarżonego o przynależność do AK (pełnił funkcję instruktora wojskowego na gminę Tyczyn), przechowywanie członków organizacji poakowskich, sprzedaż broni oraz "wrogość" do Rządu Tymczasowego. Materiały złożono w archiwum do nr-u 4356 (14.09.1948), a następnie przerejestrowano do nr-u 655/III (13.05.1967). IPN-Rz-046/279 (655/III)
Akta prokuratorskie Akta prokuratorskie prowadzone m.in. na osobą A. Pietrzyka. W dniu 12.03.1945 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Rzeszowie skierowała akt oskarżenia do sądu. Wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Rzeszowie z dnia 29.05.1945, Andrzej Pietrzyk skazany został na karę śmierci, wyrok wykonano w dniu 11.06.1945. IPN-BU-804/1623 (Pr.G. 1099/45)
Akta administracyjne Odpis wyroku śmierci wydanego przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Rzeszowie dot. m.in. Andrzeja Pietrzyka. IPN-Rz-190/98
Materiały faktologiczne Charakterystyka dot. organizacji poakowskiej działającej na terenie Rzeszowa od roku 1945. W materiałach znajduje się charakterystyka A. Pietrzyka (ps. "Pantera"). IPN-Rz-05/165
.