Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Artur Dominik
Nazwisko: Wroński
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 20-10-1959
Imię ojca: Jan
Imię matki: Izabella


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Artur Wroński został zarejestrowany 03.02.1982 do KE nr KR 25069. W dniu 22.11.1983 KE włączono do rozpracowania w ramach SOR, krypt. "Intruzi". Sprawa była prowadzona przez Wydział III KWMO/WUSW przeciwko członkom NZS na Uniwersytecie Jagiellońskim. Artur Wroński związany wcześniej z SKS był czołowym działaczem NZS na UJ i brał udział w działalności wydawniczej w ramach "Niezależnej Oficyny Studentów". Sprawę "Intruzi" zakończono w 1985, a rozpracowanie A. Wrońskiego kontynuowano do 1989. W dniu 08.09.1989 materiały dot. A. Wrońskiego złożono w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 17509/II-gr. Akta zniszczono w 1990. Akta o sygn. 17509/II zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zachowana na mikrofilmie wydzielona część SOR krypt. "Intruzi". Artur Wroński występuje w materiałach jako czołowy działacz NSZ na UJ. W ramach SOR "Intruzi" SB prowadziła rozpracowanie środowiska działaczy NZS w Krakowie. IPN Kr 0101/97 (16598/II) mkf.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zachowana na mikrofilmie część SOR krypt. "Intruzi". Artur Wroński występuje w materiałach jako czołowy działacz NSZ na UJ. W ramach SOR "Intruzi" SB prowadziła rozpracowanie środowiska działaczy NZS w Krakowie. Akta sprawy zniszczono w 1989, pozostał mikrofilm 16757/II. IPN Kr 0101/221 (16757/II) mkf.
Akta operacyjne Występuje w materiałach operacyjnych krypt. „Klon” dotyczących stanu wojennego na terenie Krakowa – dokumentacja, wykazy osób i przeszukiwań mieszkań internowanych oraz meldunki operacyjne. Akta złożono 14.04.1983 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod nr 15952/II. IPN Kr 010/12080 (15952/II)
Akta administracyjne Akta z materiałami dotyczącymi operacji SB o krypt. "Brzoza" z 1986, prowadzonej przez Wydział III-1 WUSW w Krakowie. W ramach tej sprawy SB prowadziła rozmowy operacyjne z działaczami opozycji. W ramach akcji "Brzoza" próbowano ustalić które środowiska i osoby będą skłonne w niedalekiej przyszłości do kompromisu z władzami komunistycznymi. IPN Kr 056/107 (156/K)
Akta administracyjne Występuje w aktach administracyjnych Wydziału III KWMO w Krakowie, jako działacz NZS. Akta zawierają oceny i opracowania analityczne, wykaz agentury, plan pracy, opis działań operacyjnych w "ochranianych" środowiskach. IPN Kr 056/94, t. 1-2 (142/K)
Akta internowanego Internowany na podstawie decyzji nr 409 KWMO w Krakowie z dnia 05.01.1982 i 12.01.1982 umieszczony w ośrodku odosobnienia w Rzeszowie Załężu. Zwolniony z internowania decyzją nr 150 KWMO w Krakowie z dnia 07.07.1982. IPN Rz 52/503
Akta paszportowe Odmowa wydania paszportu na wyjazd do Francji w 1985. Postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do WKŚ nr Z-9038/85 wniesione przez Wydział III WUSW w Krakowie na okres 01.02.1985-01.02.1987 w związku z prowadzoną działalnością w ramach struktur NZS. Zastrzeżenie anulowano 26.06.1987. IPN Kr 37/332306 (EAKR 332306)
.