Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Krauze
Miejsce urodzenia: Ełk
Data urodzenia: 08-09-1956
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Antonina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Kazimierz Krauze był rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Klin" (nr rej. KR 31919) założonej przeciwko grupie działaczy NSZZ "Solidarność" w MPK w Krakowie. Został zarejestrowany 15.01.1986 pod nr KR 32016. Działał w nieformalnych strukturach NSZZ "S", brał udział w tworzeniu społecznego funduszu pomocy pracowniczej. Aresztowany 07.03.1986 za udział w akcji przecięcia pasków klinowych w zajezdni MPK w Krakowie. Skazany na 5 lat więzienia. Akta SOR "Klin" złożono w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie 21.07.1987 pod sygn. 17022/II Akta zniszczono w styczniu 1990, pozostał mikrofilm 17022/II. IPN Kr 0101/345 (17022/II) mkf.
Akta kontrolno-śledcze Akta sprawy Wydziału Śledczego WUSW w Krakowie przeciwko K. Krauze i innym w związku z uszkodzeniem 30 autobusów MPK w Krakowie. Kazimierz Krauze brał udział w akcji przecięcia pasków klinowych autobusów MPK 13.12.1985 w celu wywołania akcji strajkowej w MPK na rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 26.06.1986, skazany z art. 220 KK na łączną karę 5 lat więzienia oraz utratę praw publicznych na 3 lata. Sąd Najwyższy decyzją z dnia 19.10.1986 utrzymał w mocy wyrok wydany przez Sąd Wojewódzki w Krakowie. W dniu 09.05.1987 materiały złożono Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 5733/III-gr. IPN Kr 07/5393 t. 1-2 (5733/III-gr.)
Akta sądowe Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 26.06.1986 skazany z art. 220 KK na łączną karę 5 lat więzienia oraz utratę praw publicznych na 3 lata. Brał udział w akcji przecięcia pasków klinowych w MPK w Krakowie 13.12.1985 w celu wywołania akcji strajkowej. Brał udział w działalności nieformalnej struktury NSZZ "Solidarność" prowadzącej fundusz pomocy pracowniczej. Sąd Najwyższy decyzją z dnia 19.10.1986 utrzymał w mocy wyrok wydany przez SW w Krakowie. Decyzją Sądu Wojewódzkiego w Krakowie 19.05.1988 otrzymał przerwę w odbywaniu kary. IPN Kr 4/569-572 (III K 58/86)
Akta penitencjarne Akta więzienne K. Krauzego. Zatrzymany przez SB 06.03.1986, osadzony w AŚ Montelupich od 05.04.1986. Odbywał karę 5 lat więzienia. Otrzymał przerwę w odbywaniu kary 19.05.1988, którą następnie przedłużono. Do więzienia już nie wrócił ułaskawiony w 1990 przez Prezydenta. IPN Kr 0139/4 (38/103/89)
Akta paszportowe Postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do WKŚ nr 0234/86 w okresie 11.03.1986-10.03.1988 wniesione przez Wydział Śledczy WUSW w Krakowie w związku z prowadzonym śledztwem przeciwko K. Krauze. IPN Kr 37/372713 (EAKR 372713)
.