Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Białkowski
Miejsce urodzenia: Jaworów
Data urodzenia: 26-03-1920
Imię ojca: Wiktor
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:

W PPR od 1945r., następnie w PZPR. Mgr ekonomii, absolwent Wydziału Morskiego Wyższej Szkoły Ekonomicznej (brak bliższych danych). W okresie 1934-1936 pracował w Murczynku, następnie od 1936 do 1938 robotnik rolny. W latach 1940-1945 w Niemczech na robotach - kamieniołomy w Gersfeld. Następnie w okresie od 1.01.1946 do 1949 w Związku Samopomoc Chłopska, od inspektora org. do sekretarza powiatowego. W 1949 roku prezes GS w Szubinie. W latach 1949 - 1950 słuchacz Centralnej Szkoły Partyjnej im. Juliana Marchlewskiego w Łodzi. W okresie od 1950 do 1955 w Wydziale Organizacyjnym KC - instruktor i starszy instruktor. Od 1971 ambasador PRL w Korei Północnej. Radny MRN - brak bliższych danych.
Źródło: Archiwum Akt Nowych KC PZPR Centralna Kartoteka, sygn. 20899; AAN KC PZPR XI/1034.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Referent Wydział Szkolenia Komitet Centralny Warszawa PZPR 01-09-1950 AAN KC PZPR CK 20899.
Sekretarz Ds. Organizacyjnych Komitet Wojewódzki RZESZÓW PZPR 1955 1956 AAN PZPR XI/1034.
Starszy Instruktor Wydział Organizacyjny Komitet Centralny Warszawa PZPR 01-01-1956 1-07-1957 AAN KC PZPR CK 20899.
Sekretarz Komitet Wojewódzki Gdańsk PZPR 1957 1968 AAN PZPR XI/1034, k. 43.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 16-11-1968 11-12-1971 PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 123.
I Sekretarz Komitet Wojewódzki Olsztyn PZPR 03-01-1969 26-07-1971 PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 318.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W zasobie IPN nie figuruje.
.