Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wacław Michał
Nazwisko: Barzyk
Miejsce urodzenia: Płoki
Data urodzenia: 23-09-1947
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały archiwalne stanowiące dokumentację dot. wprowadzenia w PRL stanu wojennego. Wacław Barzyk występuje w dokumentacji osób internowanych. Dokumentacja zawiera akty prawne, wykazy internowanych, dokumenty na temat pracy operacyjnej z internowanymi, meldunki operacyjne dot. internowanych. IPN Kr 010/12080, t. 1-10 (15952/II)
Akta administracyjne Wacław Barzyk występuje w meldunkach operacyjnych Wydz. II KW MO w Krakowie jako aktywny działacz NSZZ "Solidarność", Zastępca Przewodniczącego KZ NSZZ "Solidarność" przy DOKP w Krakowie. IPN Kr 079/104 (162/K)
Akta internowania Zatrzymany przez MO 14.12.1981. Internowany decyzją nr 282 KWMO w Krakowie w dniu 15.12.1981 i umieszczony w ZK Nowy Wiśnicz. Zwolniony z internowania 29.12.1981 na podstawie decyzji nr 20 KWMO w Krakowie z dnia 24.12.1981. IPN Kr 076/16 (15975/II)
Akta paszportowe Postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu do WKŚ nr Z-6938 wniesione przez Wydział II KWMO w Krakowie w okresie 01.01.1982-01.01.1985. IPN Kr 37/94078 (EAKR 94078)
.