Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Derda
Miejsce urodzenia: ZAGÓRZE
Data urodzenia: 11-06-1911
Imię ojca: Jan
Imię matki: Barbara
Dodatkowe informacje:

Datę rozpoczęcia służby 1.03.1945 przyjęto zgodnie z dyspozycją w karcie ewidencyjnej - data ta została zatwierdzona rozkazem personalnym komendanta wojewódzkiego MO w Katowicach nr 25 z 28.04.1950 (IPN Ka 71/122, t. 1, k. 105). W karcie przebiegu służby w aktach odnotowano datę 15.02.1945.
Okres nauki na Kursie Przeszkolenia MO w Chorzowie uwzględniono zgodnie z dyspozycjami w karcie ewidencyjnej i karcie przebiegu służby. Wg odpisu świadectwa z tego kursu, (k. I/12) odbył się on w okresie 25.03.1946-28.05.1946.
Nominację na komendanta Posterunku MO w Sierakowie przyjęto zgodnie z rozkazem personalnym komendanta wojewódzkiego MO w Katowicach nr 50 z 20.06.1947 zatwierdzającym obsadę KP MO Lubliniec zgodnie z nowymi etatami (IPN Ka 71/119, t. 2, k. 29).
Zgodnie z charakterystyką z 9.11.1949 (k. III/14.) faktycznie od połowy września 1949 był przydzielony do Posterunku MO w Woźnikach, gdzie pełnił obowiązki komendanta.
Po wprowadzeniu nowych etatów MO i sformalizowaniu z dniem 1.07.1950 przydziału do Posterunku MO w Łagiewnikach Małych nadal w dokumentach (charakterystyka z 2.09.1950, wniosek personalny komendanta powiatowego MO w Lublińcu z 30.11.1950, charakterystyka służbowa niedatowana - k. III/17, 18, 20) jest wymieniany jako milicjant Posterunku MO w Gwoździanach (formalnie już nieistniejącego).
Faktycznie do pracy w charakterze referenta PBELiDO KP MO Lubliniec był przydzielony już od końca roku 1951.
W charakterystyce z grudnia 1952 (k. III/24) odnotowano, ze zastępował wówczas kierownika PBELiDO KP MO Lubliniec.Nazwa jednostki Miasto Nazwa komórki Stanowisko Stopień służbowy Data rozpoczęcia Data zakończenia Sygnatura Sygnatura wytwórcy Rodzaj materiałów
KM MO KATOWICE III KOMISARIAT MILICJANT - 01-03-1945
IPN Ka 0151/325 3900/VI akta osobowe i karta
KW MO KATOWICE KURS PRZESZKOLENIA MILICJI OBYWATELSKIEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKO-DĄBROWSKIEGO W CHORZOWIE SŁUCHACZ - 27-03-1946
KP MO LUBLINIEC POSTERUNEK W KOKOTKU KOMENDANT - 04-06-1946
KP MO LUBLINIEC POSTERUNEK W SIERAKOWIE KOMENDANT - 20-06-1947
KP MO LUBLINIEC POSTERUNEK W LUBLIŃCU MILICJANT - 10-04-1948
KP MO LUBLINIEC POSTERUNEK W WOŹNIKACH MILICJANT - 01-01-1950
KP MO LUBLINIEC POSTERUNEK W ŁAGIEWNIKACH MAŁYCH MILICJANT - 01-07-1950
KP MO LUBLINIEC KIEROWNICTWO DYŻURNY - 01-01-1951
KP MO LUBLINIEC POWIATOWE BIURO EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH, REFERAT DOWODÓW OSOBISTYCH REFERENT - 01-02-1952
KP MO LUBLINIEC POWIATOWE BIURO EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH, REFERAT DOWODÓW OSOBISTYCH STARSZY REFERENT - 01-02-1953
KW MO STALINOGRÓD (KATOWICE) DO DYSPOZYCJI KOMENDANTA sierż. 01-07-1954 31-07-1954
.