Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk Gracjan
Nazwisko: Rychlewski
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 04-09-1959
Imię ojca: Józef
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Henryk Rychlewski rejestrowany 04.03.1983 do sprawy dot. działalności w nielegalnej organizacji – Tymczasowy Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” w Poznaniu. Materiały o sygn. 11149/II zniszczono za protokołem nr 69 z 28.12.1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze Henryk Rychlewski został objęty postępowaniem - podejrzany o „sporządzanie i rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw pt. »Solidarni« oraz działalność w zawieszonym NSZZ »Solidarność«.” IPN Po 04/3515 (15029/III).
Akta tymczasowo aresztowanego Henryk Rychlewski został tymczasowo aresztowany, podejrzany o to, że „w okresie od lutego 1982 r. do 26 lutego 1983 r. w Poznaniu i innych miejscowościach działając w warunkach przestępstwa ciągłego wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, sporządzał przy pomocy techniki powielaczowej, przechowywał i rozpowszechniał nielegalne wydawnictwa pt. »Solidarni« zawierające fałszywe wiadomości mogące spowodować poważne szkody interesom PRL poprzez wywołanie niepokojów publicznych lub rozruchów”. Areszt uchylono 26.07.1983. IPN Po 89/178 (59858).
Akta sądowe Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu z 22.08.1983 postępowanie karne wobec Henryka Rychlewskiego umorzono na zasadzie przepisów amnestii z 21.07.1983. IPN Po 450/1-6 (III Ko 354/83).
.