Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Robert
Nazwisko: Węglewski
Miejsce urodzenia: Września
Data urodzenia: 06-07-1962
Imię ojca: Józef
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Robert Węglewski został objęty postępowaniem w związku z podejrzeniem o drukowanie, przechowywanie i rozpowszechnianie ulotek o wrogiej treści. Zakończono skierowaniem aktu oskarżenia do sądu. IPN Po 04/3484 (14979/III).
Akta tymczasowo aresztowanego Robert Węglewski został tymczasowo aresztowany, podejrzany o to, że „w okresie od dnia 13 grudnia 1981 r. do dnia 9 września 1982 r. w Poznaniu i Wrześni sporządzał przy pomocy stempli i pisma ręcznego, ulotki i pisma w których poniżał naczelne organy państwowe PRL, a które następnie rozpowszechniał oraz nawoływał do niepodporządkowania się przepisom stanu wojennego przy czym powyższego czynu dopuścił się nie zaprzestając działalności związkowej – jako członek NSZZ »Solidarność«”. IPN Wr 149/251.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Robert Węglewski był figurantem sprawy dot. „kolportażu ulotek o treści antypaństwowej i antyradzieckiej techniką stempli”. IPN Po 08/1271 (10952/II).
Akta sądowe Wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu z 19.10.1982 Robert Węglewski został skazany na karę 2 lat więzienia oraz 2 lat pozbawienia praw publicznych. Uchwałą Rady Państwa z 07.03.1983 R. Węglewskiemu warunkowo zawieszono wykonanie kary na okres 2 lat. Postanowieniem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu z 11.08.1983 darowano karę na zasadzie przepisów amnestii z 21.07.1983. IPN BU 749/82.
.